Nieuws over grond en regelgeving

Bij Saltus Beheer verdiepen we ons continu in ontwikkelingen rondom grond en regelgeving. Deze kennis delen we graag met u. Wilt u actief op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief en u ontvangt ons nieuws direct in uw mailbox.

Te kort aan bouwgrond rondom Amsterdam

22 dec 2016 - De Amsterdamse woningmarkt is oververhit. In één jaar tijd is de gemiddelde huizenprijs met 22% gestegen naar gemiddeld € 350.000,-. Ook in omliggende gemeenten... lees verder »

Rechten op toeslag landbouwgrond moeten worden overgedragen

28 jun 2016 - Betalingsrechten - voorheen toeslagrechten, een subsidie voor agrariërs - moeten kosteloos worden overgedragen van de oude naar de nieuwe pachter van grond. Dat heeft... lees verder »

Forse verhoging pachtprijzen in melkveegebieden

26 mei 2016 - In gebieden met voornamelijk melkveebedrijven is de pachtprijs van pachtgrond fors gestegen. In akkerbouwgebieden is sprake van een lichte daling van de pachtprijs. lees verder »

Enorme prijsstijging akkerbouwland

02 sep 2015 - In de maand juli is de prijs van akkerbouwland enorm gestegen. Volgens cijfers van het Kadaster werd akkerbouwland in juli verkocht voor gemiddeld €... lees verder »

Rechtspraak: Langdurige pacht door ontbreken overeenstemming duur

01 jul 2015 - De rechtbank Noord-Nederland heeft op 7 januari 2015 een reguliere (langdurige) pachtovereenkomst toegewezen als gevolg van het ontbreken van overeenstemming tussen verpachter en pachter... lees verder »

Themamiddag NVR “Grond, Geld, Gemeente”

01 jul 2015 - Op 18 juni jl. heeft de themamiddag plaats gevonden van de Nederlandse vereniging van Rentmeesters (NVR). De middag stond in het teken van “Grond,... lees verder »

Pachtnorm 2015 stijgt fors met 9 tot 31%

22 mei 2015 - De pachtnorm gaat per 1 juli 2015 fors omhoog in alle pachtprijsgebieden. De stijging, die uiteenloopt van 9 tot maar liefst 31%, is het... lees verder »

Aanpassingen GLB en de consequenties voor verpachten grond

16 feb 2015 - De Europese Unie heeft het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) herzien. Dit heeft gevolgen voor het verhuren van landbouwgrond. lees verder »

Prijzen landbouwgrond licht gestegen. Grasland iets goedkoper

30 jan 2015 - Op basis van cijfers uit het Kadaster blijkt dat landbouwgrond gemiddeld in 2014, met een prijs van €53.634,- per hectare, ruim € 1.200,- duurder... lees verder »

Tarieven Grondkamer fors omhoog

14 jan 2015 - De tarieven voor de afhandeling van pachtverzoeken door de Grondkamer worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. Voor 2015 wordt een extra verhoging doorgevoerd omdat... lees verder »