Aanpassingen GLB en de consequenties voor verpachten grond

16 februari 2015

Het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) is door de Europese Unie herzien. Dit heeft gevolgen voor het verhuren van landbouwgrond. Uitgangspunt is dat bij verhuur van grond in 2015 de huurder het betalingsrecht (hectaretoeslag) in eigendom verkrijgt. Indien er geen onderlinge afspraken gemaakt worden over de betalingsrechten, blijven de rechten bij het einde van de verhuur van de grond eigendom van de huurder. Dit heeft negatieve gevolgen voor de verhuurbaarheid van de betreffende grond.

 

Het GLB is eind jaren vijftig ontstaan met als doel boeren een redelijk inkomen te bieden en consumenten te verzekeren van voldoende voedsel. Een groot deel van het GLB bestaat uit inkomenstoeslagen. Dat betekent dat boeren geld krijgen uit Brussel als aanvulling op hun agrarische inkomen. Vanaf 2019 wordt dit geld uitbetaald op basis van een toeslag per hectare. Vanaf 2015 tot 2019 wordt gewerkt van de in 2014 verkregen toeslag naar een voor elke landbouwer gelijke toeslag voor elke hectare in 2019.

Als verhuurder van grond zijn in het kort twee zaken van belang.

  1. Geef gronden in gebruik bij een actieve landbouwer
    Alleen bij een actieve landbouwer kan het recht op toeslag verkregen worden.
  2. Maak afspraken in de pachtovereenkomst over het eigendom van het betalingsrecht bij einde van de overeenkomst
    Indien u niet met deze zaken rekening houdt dan heeft dit als gevolg dat u in de toekomst grond heeft zonder betalingsrecht waardoor deze gronden minder interessant zijn voor pachters en dus een lagere pachtprijs opleveren.

Wij kunnen u bijstaan bij het opstellen van een pachtovereenkomst waarin zaken als bovenstaande goed geregeld zijn.