Taxatie

Zit u met de volgende vragen? We maken voor u graag een gekwalificeerde taxatie op maat.

 • Wat is mijn grond waard nu de gemeente het wil kopen?
 • Wat is verpachte grond waard?
 • Wat is mijn grond waard nu ik het in verband met bedrijfsopvolging wil overdoen aan mijn zoon/dochter?

Om een goed idee van de waarde van de grond te krijgen, taxeren de taxateurs van Saltus Beheer uw object. Saltus Beheer is deskundig en ervaren in het taxeren van landbouwgrond en agrarische gebouwen.

Hoe werkt het taxatieproces?

 • Vastleggen doel taxatie
  Voordat de taxateur kan bepalen wat de prijs van grond is, bepaalt hij eerst het doel van de taxatie. De waarderingsmethode van onroerend goed is sterk afhankelijk van het doel van de taxatie. Het doel van de taxatie staat opgenomen in de opdrachtbrief. Mogelijke aanleidingen om te taxeren zijn: belasting, erfbelasting, financiering, verstrekken van hypotheek, bedrijfsopvolging, waardebepaling verpachte staat, onteigening, schadevergoeding, planschade, bedrijfsverplaatsing, kavelruil of waardebepaling erfpachtrecht.
 • Bureauonderzoek
  De taxateur onderzoekt via deskresearch onder meer het geldende bestemmingsplan bij de gemeente, eventuele verontreinigingen via het bodemloket en erfdienstbaarheden bij het Kadaster en andere factoren die de prijs van de grond beïnvloeden. Ook kijkt hij naar welke prijs andere grondeigenaren in de omgeving vragen voor hun grond die te koop staat of verkocht is. Daarbij houden taxateurs rekening met de ligging, de grootte en de mogelijkheden van de kavel.
 • Locatieonderzoek
  Ter plekke bekijkt de taxateur de situatie. Om de bodem te beoordelen maakt de taxateur gebruik van een grondboor. Hij bekijkt de waterhuishouding, de verkaveling of er veel onkruiden zijn, cultuurschade enz.. De taxateur neemt eventuele gebouwen op via een passende waarderingsmethode.
 • Rapportage
  Het resultaat is een deskundig en transparant taxatierapport op maat. U ontvangt een uitgebreid rapport dat voldoet aan de nationale en internationale eisen die gelden omtrent taxeren van onroerend goed. Het taxatierapport wordt erkend door officiële instanties zoals banken en de Belastingdienst.

Kwaliteit

Bij Saltus Beheer werken ervaren taxateurs met een agrarische achtergrond. Bovendien zijn ze gecertificeerd. De registratie van de rentmeesters van Saltus Beheer bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) staat garant voor een vakkundige, transparante en betrouwbare aanpak.

Wilt u meer weten over taxaties of vrijblijvend een offerte ontvangen? Neem gerust contact met ons op.