Landelijk beheer

Heeft u onder andere één van de volgende beheervraagstukken? Dan zit u bij ons goed!

  • Als familie hebben we een hoeveel grond uit een erfenis verkregen; wie kan ons helpen bij het beheer van ons familiebezit?
  • Als beleggingsmaatschappij beschikken we over grond; aan wie kunnen we het beheer uitbesteden?
  • Als gemeente willen wij het beheer van onze grond bedoeld voor woningbouw extern uitbesteden; waar vinden we een goede beheerder?

Saltus Beheer is specialist in het beheren van landbouwgrond en agrarische gebouwen. Wij werken in onder andere in opdracht van particuliere grondbezitters, gemeenten en ontwikkelaars. Via een klantgericht beheer draagt Saltus Beheer zorg voor hun onroerend goed van haar opdrachtgevers in het landelijk gebied. Saltus Beheer neemt uw zorgen uit handen.

Hoe werkt het beheer van onroerend goed?

Inventarisatie en strategie
Eerst inventariseert de rentmeester samen met u om welke percelen het precies gaat. Welke lopende contracten zijn er? Saltus Beheer bepaalt vervolgens in overleg met u de strategie voor het beheer. Saltus Beheer zorgt voor de juridisch minst risicovolle en economisch meest voordelige afspraken met gebruikers/pachter van de gronden en gebouwen.

Beheer
Saltus Beheer treedt op als regisseur en zorgt voor:

  • correcte vastlegging en bewaking van afspraken in een digitale administratie;
  • het innen van de pacht- en jachtgelden en voorfinancieren van beheerskosten en de verwerking daarvan in een overzichtelijke financiële administratie;
  • goed beheer van uw onroerend goed door selectie van betrouwbare gebruikers en frequente controles op het gebruik door het bezoeken van het onroerend goed;
  • adequate oplossingen bij calamiteiten, bijvoorbeeld onderhoud;
  • prettige communicatie en volledige en transparante informatievoorziening over het onroerend goed via halfjaarlijkse financiële rapportages en jaarrapportages van alle activiteiten omtrent het object;
  • contacten met relevante partijen in het gebied, zoals pachters en andere stakeholders.

Alles in een hand
Door Saltus Beheer in te schakelen voor het beheer van uw onroerend goed geeft u een tijdrovende en specialistische taak in handen van een professionele partij. Saltus Beheer heeft ervaring met landelijk beheer op verschillende locaties in Nederland; een goed op elkaar ingespeeld team en een geolied administratief systeem. Voor goed beheer is samenwerking met verschillende partijen en bedrijven nodig. Medewerkers van Saltus Beheer kunnen zowel met de opdrachtgever als ook met de gebruiker goed overweg. Een niet-agrarische eigenaar en een agrarische gebruiker hebben dikwijls verschillende belangen. De rentmeesters van Saltus Beheer hebben vele jaren ervaring deze belangen dichter bij elkaar te brengen.

Wilt u meer weten over beheren? Neem gerust contact met ons op.

Algemene voorwaarden Saltus Beheer