Forse verhoging pachtprijzen in melkveegebieden

26 mei 2016

In gebieden met voornamelijk melkveebedrijven is de pachtprijs van pachtgrond fors gestegen. In akkerbouwgebieden is sprake van een lichte daling van de pachtprijs. Dit blijkt uit de Pachtnormen 2016 die door staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer bekend is gemaakt.

 

De pachtnormen 2016 stijgen over bijna de gehele linie ten opzicht van de normen van 2015. De grootste stijger met 34% is het pachtprijsgebied Waterland en Droogmakerijen naar een pachtprijs per hectare van € 527,-. Daarna volgen de pachtprijsgebieden Oostelijk weidegebied (29%), Hollands/Utrechts weidegebied (27%) met pachtprijzen van resp. €815,- en € 1.043,-. Het Zuidwestelijk akkerbouwgebied en de IJsselmeerpolders zijn de enige gebieden waar de pachtnorm is gedaald. Desondanks is de pachtprijs in de IJsselmeerpolders landelijk het hoogste met €1.118,- per hectare.

Jaarlijks maakt de staatsecretaris van Economische Zaken de maximaal toelaatbare pachtprijzen (pachtnormen) bekend. Deze normen gelden voor reguliere pachtovereenkomsten en geliberaliseerde pachtovereenkomsten met een looptijd langer dan 6 jaar. De prijzen zijn berekend op basis van de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode van 2010-2014.

In pachtprijsgebieden met overwegend melkveehouderij zijn de hogere pachtnormen het resultaat van het wegvallen van een slecht jaar (2009) en het opnemen van een goed jaar (2014) in de berekeningen. Daarentegen waren de resultaten in de akkerbouw in 2014 iets minder goed dan in 2009 waardoor de pachtnormen in die gebieden licht zijn gedaald. In 2015 waren de resultaten in de melkveehouderij slecht. Van Dam merkt in zijn brief op dat deze tot uiting zullen komen door middel van een daling van de norm in 2017.

Download hier de Pachtnormen 2016.