Nieuws over Verpachten

Agrarische grondprijs ontwikkeling 1e kwartaal 2021

11 mei 2021 - De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland kwam in het eerste kwartaal van 2021 uit op € 67.400 per ha. Dat is een stijging van... lees verder »

Het is weer tijd voor het invullen van de Gecombineerde Opgave

04 mei 2021 - Als agrarisch ondernemer dient u jaarlijks de Gecombineerde opgave in te dienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U geeft onder andere de gegevens... lees verder »

‘Saltus Beheer ontzorgt me volledig. Dat geeft rust.’

30 mrt 2021 - Een dame (79) uit het oosten van het land nam contact op met Saltus Beheer om zich beter te informeren over haar bezit, percelen... lees verder »

Agrarische grondprijs ontwikkeling 4e kwartaal 2020

08 mrt 2021 - De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland kwam in het vierde kwartaal van 2020 uit op € 65.300 per ha. Dat is een stijging van... lees verder »

Pachtuitgifte 2021 provincie Gelderland via pachtgrond.nu

04 mrt 2021 - Onlangs is de inschrijving opengesteld van 85 pachtobjecten (circa 320 hectare) gelegen verspreid over de provincie Gelderland. Let op! Dit jaar is de pachtuitgifte... lees verder »

Handleiding ‘Waardering verpachte gronden box 3 2020’

26 feb 2021 - Sinds kort is de handleiding ‘Waardering van verpachte gronden in box 3 2020’ van de Belastingdienst beschikbaar. Hierin vindt u de uitgangspunten en normen... lees verder »

Pachtnormen 2020 gepubliceerd

04 jun 2020 - Per 1 juli veranderen de pachtnormen weer. Jaarlijks stelt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en... lees verder »

Pachtuitgifte 2021 provincie Noord-Holland via pachtgrond.nu

03 jun 2020 - Na Gelderland en Friesland gaat Saltus Beheer met ingang van het pachtseizoen 2021 ook gronden verpachten voor de provincie Noord-Holland via www.pachtgrond.nu. Het gaat... lees verder »

Pas op voor pachtvastlegging in de vorm van reguliere pacht

02 apr 2020 - Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Bij Saltus Beheer krijgen de rentmeesters regelmatig vragen van eigenaren over het in gebruik geven van grond en... lees verder »

De belastingaangifte voor verpachte landbouwgrond: box 1 of box 3

31 mrt 2020 - Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. Heeft u een perceel landbouwgrond in eigendom dat u verpacht? Dan is het van belang om... lees verder »