Pachtnorm 2015 stijgt fors met 9 tot 31%

22 mei 2015

De pachtnorm gaat per 1 juli 2015 fors omhoog in alle pachtprijsgebieden. De stijging, die uiteenloopt van 9 tot maar liefst 31%, is het gevolg van goede bedrijfsresultaten in zowel de akkerbouw als de melkveehouderij. De maximaal toelaatbare pachtprijzen (pachtnormen) worden jaarlijks door de Staatssecretaris van Economische Zaken vastgesteld.

 

Goede resultaten

Tuinders in Westelijk Holland zien de grootste stijging van de pachtprijs met 31%. Dit is een direct gevolg van de goede resultaten van de bloembollenbedrijven in 2013. In het Centrale veehouderijgebied, de IJsselmeerpolders en Waterland en Droogmakerijen is de toename van de pachtprijs voor los bouw- en grasland 25%.

Pachtprijzenbesluit

De jaarlijkse aanpassing van de norm is het gevolg van het Pachtprijzenbesluit 2007. Daarin is vastgelegd hoe de pachtnormen jaarlijks worden bepaald voor de reguliere pacht en de geliberaliseerde pachtovereenkomsten voor langer dan 6 jaar. Uitgangspunt daarbij is het opbrengend vermogen van de grond of anders gezegd ‘wat er met de grond kan worden verdiend’. Op basis van de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven berekent LEI Wageningen UR de jaarlijks hoogst toelaatbare pachtprijzen.

Pachtnorm per regio

Door te klikken op onderstaande afbeelding vindt u per pachtprijsregio de nieuwe pachtnormen per 1 juli 2015. Heeft u vragen over de pachtnormen, twijfelt u of de pachtprijs op een juiste manier tot stand is gekomen of bent u benieuwd wat voor gevolgen de normen voor u hebben. Bel ons gerust, wij helpen u graag verder.

Pachtnormen2015