Te kort aan bouwgrond rondom Amsterdam

22 december 2016

De Amsterdamse woningmarkt is oververhit. In één jaar tijd is de gemiddelde huizenprijs met 22% gestegen naar gemiddeld € 350.000,-. Ook in omliggende gemeenten is het woningaanbod beperkt. Om aan de vraag naar woningen te kunnen voldoen, moeten er tot 2040 zo’n 250.000 woningen worden gebouwd.

Omliggende gemeenten worstelen met een gebrek aan ruimte om nieuwe woningen te bouwen. Waar tijdens de crisis bouwplannen in de ijskast belandden, worden deze er nu weer bijgepakt. Bouwplannen die definitief zijn, worden zelfs versneld uitgevoerd of soms uitgebreid.

Op onderstaande kaart is weergegeven waar rond Amsterdam nog gebouwd kan worden. Op de kaart is in grijs de bestaande bebouwing weergegeven. Voor de groene locaties zijn plannen gemaakt. Daarnaast zijn in geel potentiële bouwlocaties gemarkeerd.

bouwlocaties

Bron: NOS

Een groot deel van de uitbreidingslocaties worden door de rentmeesters van Saltus Beheer voor de ontwikkelaars/bouwbedrijven/woningcorporaties en overheden beheerd. Dit betreffen agrarische gronden en erven. De rentmeesters zijn verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de gronden totdat de gronden nodig zijn voor ontwikkeling. Hiervoor worden kortdurende geliberaliseerde pachtcontracten gesloten. Doel is flexibiliteit voor de eigenaar en realisatie van maximaal rendement uit tijdelijk beheer.