Verpachten

Heeft u de volgende vragen over verpachten? Wij helpen u ze beantwoorden!

 • Hoe kan ik grond tijdelijk verhuren of verpachten en welke prijs kan ik daarvoor vragen?
 • Wat moet ik doen als ik de verpachting van mijn grond niet op papier heb staan?
 • Via een erfenis ben ik in het bezit van grond met langdurige pacht; hoe kan ik deze opzeggen?

Saltus Beheer is expert op het gebied van (ver)pachten van grond en gebouwen in de land- en tuinbouw. En weet daarom antwoord op dergelijke vragen. De rentmeesters van Saltus Beheer verzorgen onder andere het gehele verpachtingsproces, van werving en selectie tot afwikkeling en pachtfacturatie. Ook voeren zij controles uit of uw bezit goed gebruikt wordt.

Hoe gaat het verpachtingsproces in zijn werk?

 • Werving en selectie pachters
  Saltus Beheer werft voor u pachters via haar unieke adressenbestand van meer dan 2.000 agrariërs. Daarnaast beschikken de rentmeesters van Saltus Beheer over een breed netwerk in de agrarische sector. Wilt u transparant, marktconform en openbaar uw grond aan bieden? Saltus Beheer regelt dan de werving en selectie via een kosteloze veiling op haar online platform: pachtgrond.nu.
  Bent u alleen op zoek naar een betrouwbare pachter en verzorgt u de rest zelf? Ook dan kunt u gebruikmaken van de kosteloze plaatsing van uw grond op pachtgrond.nu. Op dit online platform van Saltus Beheer zet u uw grond via een veiling transparant in de markt.
 • Contractuele afwikkeling met geselecteerde pachters
  Saltus Beheer is lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Hierdoor werkt het kantoor met juridisch getoetste en correcte pachtcontracten. Tijdens een bezoek aan de pachters neemt de medewerker van Saltus Beheer persoonlijk de afspraken in de overeenkomst door. Na ondertekening verzorgt Saltus Beheer de afwikkeling van de pachtcontracten bij de Grondkamer.
 • Facturatie pachtgelden
  Met een geautomatiseerd administratiesysteem factureert Saltus Beheer eenvoudig (grote) reeksen pachtcontracten en int de pachtgelden voor particulieren, overheden en ontwikkelingsmaatschappijen. Bij regulier verpachte gronden zorgt Saltus Beheer voor juiste wettelijk geldende indexatie. Zo weet u zeker dat u de juiste pachtprijs vraagt.
 • Nazorg gesloten pachtcontracten
  Gedurende de looptijd van de pachtovereenkomst fungeert Saltus Beheer als contactpersoon voor de pachters en treedt adequaat op bij calamiteiten.

Pachtvormen

Saltus Beheer werkt met verschillende pachtvormen, zoals geliberaliseerde en reguliere pacht. Verreweg de meest gebruikte vorm bij Saltus Beheer is de geliberaliseerde pacht. Geliberaliseerde pacht is een flexibele pachtvorm waarbij de pachter de beste risicominimalisatie en rendementsmaximalisatie geniet. In tegenstelling tot reguliere pacht heeft de geliberaliseerde pacht een vaste vooraf afgesproken einddatum en tot een duur van zes jaar zijn partijen vrij de pachtprijs af te spreken.

Saltus Beheer is deskundig op het gebied van pachtwetgeving in de land- en tuinbouw. Wilt u meer informatie over het verpachtingsproces en de verschillende pachtvormen? Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op.