Prijzen landbouwgrond licht gestegen. Grasland iets goedkoper

30 januari 2015

Op basis van cijfers uit het Kadaster blijkt dat landbouwgrond gemiddeld in 2014, met een prijs van €53.634,- per hectare, ruim €1.200,- duurder was ten opzicht van het jaar 2013. Akkerbouwgrond is in 2014 circa €2.300,- gestegen naar €56.754,- per hectare. De prijs van grasland is nagenoeg gelijk gebleven met een kleine daling van circa €700,- per hectare naar €47.648,- per hectare.

 

Ondanks de dalende melkprijs blijft er vraag naar landbouwgrond. De oorzaak hiervan kan liggen in de nieuwe melkveewet waarin de grondgebondenheid van de melkveehouderij wordt vastgelegd. Dit houdt in dat een melkveehouder een maximum melkproductie per hectare landbouwgrond heeft. Indien een melkveehouder aan dit maximum zit kan hij enkel uitbreiden door de aankoop van grond. Ook de prijs van akkerbouwgrond steeg ondanks dat in de akkerbouw de omzet en winst onder druk staan.