Ontwikkeling agrarische grondprijs 4e kwartaal 2020 bekend

08 maart 2021

Het Kadaster heeft de agrarische grondprijs ontwikkeling bekend gemaakt voor het 4e kwartaal 2020. De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland kwam in het vierde kwartaal van 2020 uit op € 65.300 per ha. Dat is een stijging van 7,6% ten opzichte van het derde kwartaal. Over heel 2020 is de grondprijs uitgekomen op € 63.600, dit is 2,7% hoger, dan in 2019. In 2019 bedroeg de gemiddelde grondprijs € 61.900 per ha. 

De prijs voor bouwland steeg in het 4e kwartaal met 6,5% naar € 74.100 per ha (figuur 1). Met een gemiddelde grondprijs van € 71.800 per ha, kwam de prijs is boven het gemiddelde uit van 2019 (€ 71.200 per ha). De prijs van grasland nam wederom toe. De prijs van snijmaisland bleef praktisch gelijk.

Ontwikkeling grondprijs landbouwgrond

Figuur 1 Prijs (€/ha) onverpacht gras- en bouwland en totaal (gras-, bouw- en maisland samen), 2018Q1-2020Q4 (per kwartaal). Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Regionale verschillen in prijs

Landsdeel Zuid kent de hoogste gemiddelde grondprijs (zie figuur 2); in 2020 lag deze 14% boven het Nederlandse gemiddelde. Landbouwgrond in landsdeel Noord is over het algemeen het laagst geprijsd; over heel 2020 lag deze 11% onder het landelijk gemiddelde.

Ontwikkeling grondprijzen Nederland

Figuur 2 Prijs (€/ha) onverpacht agrarische grond (gras-, bouw- en maisland samen) naar landsdeel, 2018Q1-2020Q4 (per kwartaal). Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Grondmobiliteit Nederland

Kaart 1 Agrarische grondprijs (€/ha) en mobiliteit (ha) per landsdeel vergeleken met het totale areaal cultuurgrond, 4e kwartaal 2020. Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

In het 4e kwartaal werd 10.900 ha landbouwgrond verhandeld, 1.500 ha (16%) meer dan in hetzelfde kwartaal van 2019. In heel 2020 is 31.400 ha grond verhandeld. Dat is meer dan in 2019, toen 29.400 ha is overgedragen, maar minder dan in 2018 én 2017 (respectievelijk 35.600 ha en 34.400 ha). De relatieve grondmobiliteit – de verhandelde oppervlakte afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – kwam in 2020 uit op 1,74% tegen 1,62% in 2019.

Het Kadaster publiceert ieder kwartaal de ontwikkeling van de agrarische grondprijs.