De belastingaangifte voor verpachte landbouwgrond: box 1 of box 3

31 maart 2020

Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. Heeft u een perceel landbouwgrond in eigendom dat u verpacht? Dan is het van belang om te weten hoe u deze grond en de inkomsten daarop worden verwerkt in uw belastingaangifte. In welke box van het belastingstelsel u uw inkomsten moet opgeven is afhankelijk van de persoon aan wie u de grond heeft verpacht. Hoe het precies zit? We leggen het graag uit.

Bent u particulier en verpacht u landbouwgrond aan derden of op een zakelijke wijze aan familie? Dan valt de waarde van de landbouwgrond in box 3. Hierbij zijn twee vragen van belang:

  1. Hoe moet u de waarde van de grond opgeven in box 3?
  2. Hoe moet u omgaan met de pachtinkomsten?

Waardering verpachte grond in box 3

Voor belastingjaar 2019 is de belastbare waarde van verpachte grond 60 procent van de marktwaarde. Jaarlijks publiceert de Belastingdienst cijfers voor de waardering van verpachte gronden in box 3. In de publicatie staat per landbouwgebied de waardering van landbouwgrond weergegeven. De waardering geldt voor grasland en akkerland die voor de landbouw worden gebruikt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘niet-eindige pacht’ en ‘eindige pacht’. Er is sprake van ‘niet-eindige pacht’ als er een reguliere pachtovereenkomst is gesloten met een pachter met een verwachte looptijd van langer dan 20 jaar. Kort gezegd is voor alle pachtvormen waarbij sprake is van een verwachte looptijd korter dan 20 jaar sprake van ‘eindige pacht’.

De publicatie van de Belastingdienst bestaat uit een tabel die u kunt hanteren indien de grond vrij is van gebruik (grond zonder pachtovereenkomst). Indien er sprake is van ‘niet-eindige pacht’ dient u in de opgave in box 3 de grond op te geven tegen 60 procent van de waarde van vrije grond. Is er sprake is van ‘eindige pacht’? Dan hanteert de Belastingdienst een tabel met percentages afhankelijk van de resterende looptijd van de pachtovereenkomst. De publicatie van de Belastingdienst kunt u hier downloaden.

Hoe om te gaan met de pachtinkomsten?

Bent u een particuliere grondeigenaar en geeft u uw gronden op in box 3? Dan hoeft u de pachtinkomsten niet apart op te geven. De pachtinkomsten worden gezien als rendement op uw investering in landbouwgrond. Net als bij spaargeld wordt op de waarde van het vermogen in box 3 een vermogensrendementsheffing geheven. De belastingheffing is dus onafhankelijk van de werkelijke ontvangen pacht. Daarnaast is de waardestijging van de landbouwgrond gedurende de periode dat u het in bezit heeft onbelast.

Box 1

In bepaalde gevallen kan de landbouwgrond aan box 1 worden toegerekend. Dit is het geval als de verpachting plaatsvindt aan de partner, aan minderjarige kinderen die een onderneming hebben of aan bloed- of aanverwanten die een onderneming hebben waarbij de pachtovereenkomst niet op zakelijke basis is afgesproken.  Er is dan sprake van een resultaat uit overige werkzaamheden in box 1. In dit geval zijn de pachtinkomsten in box 1 belast tegen het schijventarief. Daarnaast is de waardestijging van de grond belast in box 1.

Wat is gunstiger?

Over beide boxen wordt een andere heffing gehanteerd. In de meeste gevallen is het voor u voordeliger om de verpachting mee te nemen in box 3. Heeft u een hoge rentelast? Dan is het voordeliger om uw inkomsten mee te nemen in box 1. Wilt u over bovenstaande advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.