Agrarische grondprijs 3e kwartaal 2022

31 oktober 2022

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland kwam in het 3e kwartaal van 2022 uit op € 75.300,- per ha. Dit is een stijging van 9,1% ten opzichte van het 2e kwartaal van 2022, toen bedroeg de gemiddelde grondprijs € 69.000,- per ha. De gemiddelde grondprijs is daarmee 8,5% hoger als in geheel 2021 (€ 69.400 per ha).

Bouwland en grasland

De gemiddelde prijs voor bouwland is in het 3e kwartaal gestegen met 9,8% naar € 86.100,- per ha. Ten opzichte van de gemiddelde prijs over 2021, is dit een stijging van bijna 10% (€ 78.500,- per ha).

Ook is in het 3e kwartaal de gemiddelde prijs voor grasland gestegen met 5,5% naar € 67.100,- per ha. Ten opzichte van de gemiddelde prijs over geheel 2021, is dit een prijsstijging van ruim 6% (€63.200 per ha).

Figuur 1 Prijs (euro/ha) onverpachte agrarische grond naar grondgebruik
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research

Grondmobiliteit

In het 3e kwartaal van 2022 is er 5000 ha landbouwgrond verhandeld. Dit is zon 15% minder dan in hetzelfde kwartaal van 2021. Als we kijken naar de laatste vier kwartalen van 2021Q4 tm 2022Q3 is er in totaal 29.600 ha grond verhandeld. Dat is 5.200 ha (15%) minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Figuur 2 Grondmobiliteit (ha) agrarische grond per kwartaal

Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research

Grondprijzen

Op provinciaal niveau lopen de gemiddelde prijzen uiteen in het 3ede kwartaal. In Fryslân bedroeg deze € 56.100,- per ha. en in Flevoland € 147.900,- per ha. Voor Utrecht was dit in het 3e kwartaal € 65.200,- per ha, en voor Noord-Holland bedroeg de gemiddelde grondprijs € 84.200,- per ha.

De stijgers van de gemiddelde grondprijs in het 3e kwartaal vinden wij met name in  Fryslân met ca. 5%, Zuid-Holland met een stijging ca. 6% en Flevoland met zo’n 4%. De grondprijzen in Gelderland en Overijssel zijn beperkt gestegen met 1 á 2%.

Kaart  Grondprijzen per provincie in 2022-Q3
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research