Ontwikkeling grondprijs agrarisch 1e kwartaal 2021

11 mei 2021

Het Kadaster heeft onlangs de ontwikkeling van de agrarisch grondprijs gepubliceerd. De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland kwam in het eerste kwartaal van 2021 uit op € 67.400 per ha. Dat is een stijging van 3,2% ten opzichte van het laatste kwartaal van 2020. Wel is deze prijs zes procent hoger dan gemiddelde prijs van € 63.600 per ha over heel 2020.

Voor de ontwikkeling grondprijs van bouwland bleef de gemiddelde prijs gelijk aan de prijs in het 4e kwartaal van 2020. De prijs van grasland nam wederom toe. Door een prijsstijging van 5% nam de gemiddelde prijs toe tot € 62.900 per ha. Ook steeg de prijs van snijmaisland met 5% tot € 66.600 per ha.

Ontwikkeling grondprijs

Figuur 1 Prijs (€/ha) onverpacht gras- en bouwland en totaal (gras-, bouw- en maisland samen), 2018Q2-2021Q1 (per kwartaal). Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

In het eerste kwartaal werd 8.300 hectare landbouwgrond verhandeld, ruim 200 ha meer dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Dit betekent een stijging van 3%. Gemeten over de laatste vier kwartalen ging in totaal 31.600 ha grond in andere handen over; dat is 7,8% (2.300 ha) meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Grondmobiliteit

Figuur 2 Mobiliteit agrarische grond (ha) naar landsdeel, 2018Q2-2021Q1 (per kwartaal) Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Regionale verschillen in prijs

Landsdeel Zuid kent de hoogste gemiddelde grondprijs. In 2020 lag deze prijs 14% boven het Nederlandse gemiddelde. Landsdeel Noord is over het algemeen het laagst geprijsd. In 2020 lag deze prijs 11% onder het landelijk gemiddelde.

Regionale prijsverschillen

Prijs (€/ha) onverpacht agrarische grond (gras-, bouw- en maisland samen) naar landsdeel, 2018Q2-2021Q1 (per kwartaal). Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Grondprijsoverzicht Nederland

Kaart 1: Agrarische grondprijs (€/ha) en mobiliteit (ha) per landsdeel vergeleken met het totale areaal cultuurgrond, 1e kwartaal 2021. Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Landsdeel Noord

De gemiddelde agrarische grondprijs in landsdeel Noord steeg in het 1e kwartaal van 2021 met 6%: van € 55.900 in het 4e kwartaal van 2020 tot € 59.300 per ha (figuur 3 en kaart 1). Over heel 2020 lag de gemiddelde prijs op € 56.500 per ha.

De grondprijs ontwikkeling in de laatste 4 kwartalen (2020Q2-2021Q1) is in landsdeel Noord 8.200 ha landbouwgrond verhandeld. Dat is 700 ha (9%) meer dan in dezelfde periode een jaar daarvoor (2019Q2-2020Q1). De relatieve grondmobiliteit over de laatste 4 kwartalen bedraagt 1,4% (tegen 1,3% een jaar eerder).

Landsdeel Oost

In landsdeel Oost nam de gemiddelde agrarische grondprijs in het 1e kwartaal van 2021 met 7% toe: van € 64.300 (4e kwartaal 2020) tot € 68.900 per ha (figuur 3 en kaart 1). Over het gehele jaar 2020 lag de gemiddelde grondprijs in Oost op € 63.700 per ha.

In landsdeel Oost is in de afgelopen 4 kwartalen (2020Q2-2021Q1) 9.400 ha landbouwgrond verhandeld (figuur 2), een toename van 600 ha (7%) in vergelijking met een jaar eerder (2019Q2-2020Q1). De relatieve grondmobiliteit is gestegen van 1,6% tot 1,8%.

Landsdeel Zuid

In landsdeel Zuid nam de gemiddelde agrarische grondprijs in het 1e kwartaal van 2021 met 4% toe: van € 72.600 (4e kwartaal 2020) tot € 75.400 per ha (kaart 1 en figuur 3). Over heel 2020 ligt de gemiddelde grondprijs op € 72.400 per ha.

Het verhandeld areaal landbouwgrond is in landsdeel Zuid met 9% gestegen (figuur 2): van 9.300 ha in de periode 2019Q2-2020Q1 tot 10.100 ha over de laatste 4 kwartalen (2020Q2-2021Q1). De relatieve grondmobiliteit over de laatste 4 kwartalen is uitgekomen op 2,1%, tegen 1,9% in dezelfde periode het jaar daarvoor.

Landsdeel West

In landsdeel West steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het 1e kwartaal van 2021 met 3%: van € 68.600 (4e kwartaal 2020) tot € 70.700 per ha (figuur 3 en kaart 1). Het jaargemiddelde voor 2020 bedraagt € 63.700 per ha.

De grondmobiliteit is in landsdeel West met 6% toegenomen (figuur 2): van 3.700 ha in de periode 2019Q2-2020Q1 tot 3.900 ha over de laatste 4 kwartalen (2020Q2-2021Q1). De relatieve  grondmobiliteit over de laatste 4 kwartalen komt uit op 1,8%, tegen 1,7% in dezelfde periode het jaar daarvoor.