Pachtprijzen omhoog, pachtnormen omlaag

06 november 2017

Het regulier verpachte areaal landbouwgrond maakt steeds meer plaats voor geliberaliseerde pacht. Dat maakt de  NVM bekend in het rapport ‘NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoedbericht oktober 2017’. Voorlopige cijfers tonen aan dat het regulier verpachte areaal in de periode 2012-2016 is gedaald met ca. 19.000 ha tot 267.000 ha. Het areaal kortlopende liberale pacht is in dezelfde periode opgelopen tot boven de 100.000 ha.

Stijging betaalde pachtprijzen

In de periode 2012-2016 is de gemiddelde pachtprijs voor niet-gereguleerde pachtvormen toegenomen van 730 euro tot 860 euro per ha. Een toename van 18 procent. De liberale pachtprijs loopt in sommige delen van het land op tot boven de 1.500 euro per ha. In dezelfde periode steeg de gemiddelde betaalde pachtprijs voor gereguleerde pacht met 23 procent; van 560 euro tot 690 euro. Naar verwachting zal de verhoging van de pachtnormen van 2016 verder doorwerken in 2017.

Pachtnormen omlaag

De prijs van reguliere pacht wordt bepaald door het Pachtprijzenbesluit 2007. In de afgelopen twee jaar zijn de pachtnormen in bijna alle pachtprijsgebieden fors gestegen. In 2017 is deze trend doorbroken: in alle pachtprijsgebieden zijn de normen dit jaar gedaald. De nieuwe regionorm is met 414 euro per ha het laagst in Waterland en Droogmakerijen en met 1.049 euro per ha het hoogst in IJsselmeerpolders.

Wilt u meer weten over de verlaging van de pachtnormen? Bekijk dan ons eerdere nieuwsbericht over verlaging reguliere pachtnormen.

Bron: NVM Agrarisch & Landbouw Vastgoedbericht Oktober 2017