Pachtnormen reguliere pacht landelijk lager dan in 2016

23 mei 2017

De hoogst toelaatbare pachtprijzen (pachtnormen) voor reguliere pacht dalen met ingang van 1 juli 2017 in alle pachtprijsgebieden. Dit maakte Martijn van Dam, Staatssecretaris van Economische Zaken, in een brief aan de Tweede Kamer bekend. Grootste daler is het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied met een daling van 23% naar € 513,- per hectare.

De hoogst toelaatbare pachtprijs geldt voor reguliere pacht en geliberaliseerde pacht langer dan 6 jaar. De veranderpercentages werken van rechtswege door in de contracten. De nieuwe regionormen worden jaarlijks per 1 juli vastgesteld conform de uitgangspunten in het Pachtprijzenbesluit 2007.

De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2011-2015. In de pachtprijsgebieden met voornamelijk akkerbouw daalde de regionorm door het afvallen van het zeer goede jaar 2010 en het daarvoor in de plaats komen van een gemiddeld jaar 2015. Voor de pachtprijsgebieden met voornamelijk melkveehouderij geldt dat het jaar 2010 met gemiddelde bedrijfsresultaten in de berekening is vervangen door een zeer slecht jaar 2015.

Voor tuinland wordt een aparte norm bepaald. Deze norm is onderverdeeld in Westelijk Holland en ‘de rest van Nederland’. In Westelijk Holland is de regionorm bijna gelijk gebleven. Daarentegen is de norm voor ‘de rest van Nederland’ explosief gestegen met 58%. Oorzaak hiervan ligt in de samenstelling van bedrijven in deze gebieden. In Westelijk Holland zijn het hoofdzakelijk bloembollenbedrijven en in ‘de rest van Nederland’ is de meerderheid boomkwekerijen.

Hier een overzicht van de regionormen in alle pachtprijsgebieden. Mocht u vragen hebben over de toepassing van de regionormen dan kunt u uiteraard voor meer informatie contact met onze rentmeesters opnemen.