Wat doet een rentmeester?

12 juni 2018

Wat doet een rentmeester?. Bij Saltus Beheer werken twee rentmeesters en een aspirant-rentmeester. Ze houden zich dagelijks bezig met het beheer, taxeren en aan- en verkopen van agrarische gronden en gebouwen. Wat houden hun werkzaamheden zoal in?

Beheer

De rentmeesters van Saltus Beheer dragen voor een uiteenlopende groep opdrachtgevers zorg voor hun agrarische gronden (2.300 hectare) en gebouwen. Tot nu toe heeft Saltus Beheer ruim 100 opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn vaak particulieren, overheden of bedrijven/ontwikkelaars. ‘We zijn als het ware de schakel tussen eigenaar en boer’, vertelt Arno Haaijer. ‘Daarom gaan we  regelmatig de boer op voor bezoeken aan grondgebruikers en het onroerend goed. Ten slotte dragen wij zorg voor een prettige communicatie en volledige informatievoorziening over het onroerend goed via halfjaarlijkse financiële rapportages en jaarrapportages van alle activiteiten omtrent het object. Ook zoeken we geschikte oplossingen bij calamiteiten. Bijvoorbeeld bij uitgebroken dieren, verhindering van toegang tot het perceel, een burengeschil of nalatigheid bij slootonderhoud.’ Daarnaast verzorgen de rentmeesters van Saltus Beheer het gehele verpachtingsproces. Dat betekent van werving en selectie van betrouwbare gebruikers tot afwikkeling en pachtfacturatie.

Aan- en verkoop en taxatie

Tevens begeleidt Saltus Beheer haar opdrachtgevers bij aankoop -en verkoopbemiddeling en verzorgt taxaties van landelijk vastgoed. Hilda Duiven: ‘Naast een goed onderhandelingsresultaat zorgen we voor de correcte vastlegging in de koopovereenkomst. Bij bijvoorbeeld verkoop, vererving, onteigening of financiering kan het nodig zijn om landelijk vastgoed te taxeren. Voor het opstellen van de taxatie brengt de taxateur een bezoek aan het te taxeren object. We maken een analyse van de markt en de waardebepalende factoren. We houden rekening met transacties in de omgeving, grondkwaliteit, bestemmingsplan etc. Specifiek voor het doel van de taxatie stellen we het taxatierapport op en verantwoorden we hierin de waarde.’

Administratie

Kwaliteit van de dienstverlening staat hoog in het vaandel bij Saltus Beheer. Daar komen de nodige administratieve klussen bij kijken. ‘Dankzij onze digitale beheerssystemen als GIS (geografisch informatie systeem) beschikken we over digitaal kaartmateriaal van heel Nederland. We hebben via een managementsysteem ons contractbeheer van 400 contracten volledig in de grip’, vertelt Rudy Brummelman trots.

De rentmeesters van Saltus Beheer zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR). Daarnaast zijn zij tevens gediplomeerd taxateur en geregistreerd Register- Taxateur in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Wilt u meer weten over onze diensten? Kijk op saltusbeheer.nl of neem nou contact op.