Wat doet de Grondkamer?

12 januari 2018

Bij het (ver)pachten van grond, is het wettelijk verplicht om een pachtovereenkomst ter goedkeuring aan de Grondkamer voor te leggen. De Grondkamer toetst de pachtovereenkomst aan de wet. Het niet indienen van een overeenkomst, brengt grote gevolgen met zich mee. We leggen graag uit hoe dit precies in zijn werk gaat.

Waarom naar de Grondkamer?

Naast dat het verplicht is om een pachtovereenkomst ter goedkeuring aan de Grondkamer voor te leggen, is het ook verplicht om de overeenkomst tot wijziging van een pachtovereenkomst in te zenden aan de Grondkamer. Dit dient te gebeuren binnen twee maanden, nadat de overeenkomst is aangegaan. Zowel het verzoek tot wijziging als de pachtovereenkomst wordt door de Grondkamer getoetst aan de wet.

Wanneer de pachtovereenkomst niet wordt ingediend bij – en goedgekeurd wordt door de Grondkamer, kan de verpachter niet bij de rechter een vordering tot betaling van de pachtprijs tegen de pachter instellen. De pachtovereenkomst geldt dan voor een onbepaalde tijd, zonder dat deze door één van de partijen kan worden opgezegd.

Het niet indienen van een pachtovereenkomst of het maken van mondelinge afspraken, kunnen grote gevolgen hebben. Leg daarom altijd uw pachtafspraken schriftelijk vast en dien deze in bij de Grondkamer.Uiteraard helpen we u hier graag bij.

Wat doet de Grondkamer?

De belangrijkste taak van de Grondkamer is om een goede pachtverhouding tussen de pachter en verpachter te bevorderen. Daarnaast verzorgt de Grondkamer onder andere:

  • De toetsing en registratie van pachtovereenkomsten;
  • De behandeling van verzoeken korter dan de wettelijke duur;
  • Het eventueel herzien van de pachtprijs op verzoek van de pachter of verpachter;
  • De taxatie van de waarde van een pachtobject in verband met het voorkeursrecht van de pachter.

Wilt u meer weten over hoe de Grondkamer te werk gaat? Bekijk dan hier de werkwijze van de Grondkamer of neem contact met ons op voor meer informatie.