Pachtuitgifte Natuurmonumenten

08 november 2022

De uitgifte van pachtgronden van Natuurmonumenten is gestart. De pachtgronden worden per inschrijving verpacht op pachtgrond.nu. Om in aanmerking te komen voor pachtgrond maakt u eerst kosteloos een account aan op pachtgrond.nu en volgt u de instructies. Vervolgens kunt u zich inschrijven op de objecten van uw keuze.

Online, op ons platform pachtgrond.nu, staan de uit te geven pachtgronden voor Natuurmonumenten. Het gaat in totaal om 11 objecten in de Barsbekerbinnenpolder.

Werkwijze via inschrijving

Kandidaat-pachters kunnen zich aanmelden via het portaal pachtgrond.nu en inschrijven op één of meerdere percelen/clusters naar keuze. Over de percelen wordt zo veel mogelijk informatie beschikbaar gesteld, zoals ligging, soort grond en gebruiksvoorwaarden. De pachtprijs komt tot stand via bieding.  De toewijzing van de percelen gaat aan de hand van een inschrijvingspuntensystematiek. Afstand, prijs en certificaten zijn daarbij van belang. De inschrijver met de meeste inschrijvingspunten welke voldoet aan de voorwaarden, krijgt de grond gegund. Er zijn geen kosten aan het inschrijven verbonden.

Let op! Uw bieding is onherroepelijk en onvoorwaardelijk.

Het betreft objecten gelegen in het gebied:

  • Steenwijkerland
  • Zwartewaterland

Op de aangeboden objecten zijn bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Lees daarom de brochure goed door alvorens u zich inschrijft voor een object!

De inschrijving van deze fase sluit op dinsdag 29 november a.s. om 14:00 uur

Bekijk het aanbod