Pachtuitgifte 2020 provincie Fryslân van start

05 december 2019

De uitgifte van pachtgronden van de Provincie Fryslân voor het jaar 2020 startte dinsdag 3 december 2019. De provincie biedt diverse percelen landbouwgrond in pacht aan via pachtgrond.frl. Geïnteresseerden kunnen via dit online platform inschrijven op de pachtobjecten. Het gaat in totaal om 58 objecten en circa 365 hectare grond.

De aangeboden pachtgronden zijn gronden die de provincie voor provinciale projecten of programma’s aankocht en voormalige BBL-gronden. Fryslân wil deze gronden openbaar, transparant en op een duurzame wijze in pacht uitgeven. De objecten liggen verspreid over de provincie.

De provincie Fryslân verpacht de pachtgronden per inschrijving op pachtgrond.frl. De provincie  regelt de uitgave van (een deel van) haar pachtgronden via het online platform. Om in aanmerking te komen voor pachtgrond maakt u eerst kosteloos een account aan op pachtgrond.frl. Daarna volgt u de instructies. Vervolgens kunt u zich inschrijven op de objecten van uw keuze.

Toewijzing via duurzaamheidsscore

De provincie Fryslân hanteert vastgestelde pachtprijzen per hectare. Toewijzing van de objecten gaat op basis van een duurzaamheidsscore. Per type certificaat die een inschrijver kan aantonen, scoort hij/zij punten. Aan de hand van de hoogte van de duurzaamheidsscore wordt bepaald wie de pachter wordt, op voorwaarde dat diegene aan de inschrijfvoorwaarden voldoet. Bij de beoordeling van de ingediende certificaten wordt er gecontroleerd op tenaamstelling van de documenten. Als er geen tenaamstelling op de certificaten staat, worden deze afgewezen.

Sluiting op 19 december

Op pachtgrond.frl kunt u alle objecten raadplegen. Hier kunnen geïnteresseerden per object de prijs, een omschrijving, een kaart en de inschrijf- en gebruiksvoorwaarden vinden. Al deze gegevens kunt u ook lezen in een brochure. Deze brochure kunt u via het platform downloaden. Na het aanmaken van een account is het mogelijk om via het digitale inschrijfformulier van elk object in te schrijven, de duurzaamheidscertificaten aan te geven en te uploaden. Dit jaar hanteert de provincie Fryslân een gunningslimiet van één object per bedrijf.  De inschrijving van deze fase sluit op donderdag 19 december 2019 om 14:00 uur. De termijn van beraad eindigt 42 dagen na de sluitingsdatum van het betreffende object. Er zijn geen kosten aan het inschrijven verbonden. Pachtgrond.frl is een initiatief van rentmeesterskantoor Saltus Beheer B.V.