Verkoop bosperceel na goed advies regelde Saltus Beheer het

10 november 2020

Verkoop bosperceel: Saltus Beheer hielp twee zussen met de verkoop van een stukje bos in Putten. Deze grond was verkregen via een erfenis. Hoe is de dames de samenwerking met Saltus Beheer bevallen?

Toen de broer (81) van Gerda (74) en Antonia (71) overleed, erfden de zussen een stukje grond van bijna 3.650 m². Het betrof een perceel bos met een grafheuvel in Putten. De grafheuvel is een rijksmonument en valt onder de Monumentenwet. Er ligt een publieksrechtelijke beperking op en je mag daar verder niets mee doen. Voor de verkoop kan dat een complicerende factor zijn. ‘Onze broer overleed in december vorig jaar. Omdat we geen emotionele waarde hechten aan de grond, was er voor ons geen reden langer met de verkoop te wachten. Maar hoe en aan wie? Mijn dochter Rosanne bood uitkomst. Via internet benaderde ze een aantal makelaars. Ze legde de situatie voor. Opvallend was dat veel andere makelaars ons adviseerden eerst een verklaring van erfrecht en een taxatie te regelen, voordat we tot verkoop over konden gaan. De adviseurs van Saltus Beheer stonden daar anders in’, vertelt Antonia.

Advies bespaart kosten

Aspirant Rentmeester Anton Brummel: ’In deze situatie is een verklaring van erfrecht en een taxatie niet perse nodig. Doordat de zussen de enige en wettige erfgenamen zijn, mogen zij de grond verkopen. Wel zal de notaris bij verkoop nog een check moeten doen.’ Zo konden de dames een paar stappen overslaan en kosten besparen. ‘Dat was voor ons reden voor Saltus Beheer te kiezen. Saltus Beheer is daarna naar de grond wezen kijken en heeft een offerte uitgebracht. Vervolgens zijn we met hen in zee gegaan. Vanwege de coronatijd verliepen alle vervolgstappen veelal telefonisch en online. Dat verliep prima’, vertelt Antonia.

Grond, makelaar en koper nooit gezien

‘We zijn toen als Saltus Beheer potentiële kopers gaan benaderen. Je begint in dit geval dan bij aanliggende eigenaren en natuurorganisaties. Al snel waren er gegadigden. Een aangrenzende eigenaar was uiteindelijk de hoogste bieder’, vertelt de Aspirant Rentmeester. ‘Alles is vlot verlopen. In januari zijn we het proces opgestart en in september zaten we bij de notaris. Saltus Beheer was tijdens het hele proces goed benaderbaar. Eventuele vragen konden gesteld worden en er kwam ook altijd vlot een duidelijk antwoord. We kijken er heel tevreden op terug. We leven wel in een bijzondere tijd met beperkingen vanwege corona, maar ook met digitale mogelijkheden, want we hebben de grond, de makelaar en de koper nooit gezien. Wel ben ik samen met mijn zus naar de notaris in Putten geweest. We hebben er maar een overnachting op de Veluwe aan vastgeknoopt’, blikt Antonia tevreden terug.