Mondelinge pachtafspraken met grote gevolgen

01 december 2017

Bent u grondeigenaar en heeft u enkel mondelinge afspraken gemaakt met een pachter over het gebruik van uw grond? U denkt in dat geval wellicht ‘op goed vertrouwen’; niets op papier en niets aan de hand. Maar kijk uit! Ongewild kan er reguliere pacht ontstaan met alle gevolgen van dien.

Reguliere pacht

Reguliere pacht is een pachtvorm waar allerlei vereisten en verplichtingen aan vast zitten zoals: hoogst toelaatbare pachtprijs, continuatierecht en melioratierecht. Ook geldt bij de verkoop van de grond het voorkeursrecht, tenzij een veilige verpachter de grond koopt. Daarnaast is er bij de verkoop van grond – verpacht in reguliere pacht – sprake van een enorme waardedaling. Deze daling bedraagt circa 50% van de marktwaarde zonder pacht.

Reguliere pacht ontstaat op twee manieren;

  • indien u dit schriftelijk overeengekomen bent middels een reguliere pachtovereenkomst en deze heeft ingediend bij de Grondkamer (gewenste reguliere pacht);
  • indien u schriftelijk geen andere pachtvorm overeengekomen bent en mondelinge afspraken heeft gemaakt met iemand waaraan u de gronden tegen betaling in gebruik gegeven heeft. Hierdoor ontstaat ongewenst reguliere pacht.

In het laatste geval lijkt er in eerste instantie niets aan de hand. Maar als de pachter van uw gronden naar de grondkamer stapt en reguliere pacht claimt, krijgt hij het geheid. De huidige wetgeving omtrent pacht biedt de grondpachter namelijk zoveel bescherming, dat de grondeigenaar bij een procedure geen kans van slagen heeft. Het pachthof heeft in dit geval bepaald dat wanneer de gronden tegen betaling volledig in gebruik worden gegeven aan een agrariër – ten behoeve van de uitvoering van de landbouw -, dit als reguliere pacht aangemerkt dient te worden.

De oplossing?

Om te voorkomen dat u ongewenst vast zit aan alle vereisten, verplichten en een waardedaling door het ontstaan van reguliere pacht, is het verstandig afspraken schriftelijk vast te leggen in een geliberaliseerde pachtovereenkomst. Laat deze overeenkomst goedkeuren door de Grondkamer. Geliberaliseerde pacht is een vrije pachtvorm waarbij de prijs – indien de pachtduur 6 jaar of korter is – vrij overeengekomen kan worden. Er wordt in deze overeenkomst een einddatum opgenomen en kan een onbeperkt aantal malen opnieuw worden aangegaan. Tevens gelden de genoemde vereisten, verplichtingen en waardedaling niet.

Bent u benieuwd of u het gebruik van uw grond goed geregeld heeft? We kijken graag vrijblijvend met u mee. Neem gerust contact met ons op voor advies.