Landbouwbodems staan bovenaan

20 mei 2019

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kondigde onlangs een Nationaal Programma Landbouwbodems aan. Hierin staat dat alle landbouwbodems in 2030 duurzaam beheerd worden. Zo komen er via dit programma meer mogelijkheden voor verpachters van reguliere pacht om eisen te stellen aan goed bodembeheer.

De minister vindt het belangrijk om aandacht aan de bodem te geven. Een juist bodemgebruik draagt bij aan een hogere opbrengst, dient als buffer voor extreme weersomstandigheden, kan veel beter water opnemen en is beter bestand tegen droogte. Bovendien draagt een rijker bodemleven bij aan gezonde gewassen. Inmiddels hebben verschillende partijen zich aan dit programma verbonden, waaronder boerenorganisaties, de Rabobank en Vitens.

Meetinstrument en bodemtop

Vanuit dit programma komt er een nieuw eenduidig meetinstrument, dat boeren inzicht geeft in hoe het met hun bodem gesteld is, deze kan monitoren en de vooruitgang kan meten. Ook komt er een brede bodemtop om kennis en ervaringen uit te wisselen rondom betere landbouwbodems. Een jaarlijks terugkerend evenement om concrete afspraken te maken voor duurzaam bodembeheer en het bespreken van de voortgang.

Pacht, biodiversiteit en gewasbescherming

Verder zijn de eerste stappen naar duurzaam bodembeheer inmiddels gezet op het gebied van pacht, biodiversiteit en gewasbescherming. Minister Schouten presenteerde onlangs haar nieuwe pachtwetgeving. Op dit moment hebben verpachters van reguliere pacht weinig mogelijkheden om eisen te stellen aan een goed bodembeheer. Hilda Duiven, rentmeester bij Saltus Beheer: ‘Grondeigenaren, verpachters van agrarische grond, hebben er belang bij dat de pachter de bodem duurzaam beheert. Pachters worden ook steeds bewuster gemaakt van duurzaam beheer door de eisen van de afnemers van hun producten. Wij zien het als onze taak de duurzaamheidseisen van de opdrachtgevers en de agrarische uitvoerbaarheid op elkaar af te stemmen. De uitbreiding van mogelijkheden om eisen te stellen aan duurzaam bodembeheer helpen hierbij.’ Van gedachten wisselen met Saltus Beheer over duurzaam bodembeheer? Neemt u dan gerust contact op.