Hogere fiscale waarde pachtgrond gehandhaafd

12 juli 2019

Fiscale waarde pachtgrond: Het ministerie van Financiën houdt vast aan aanpassingen van fiscale regels voor het zogenoemde tweede pachtersvoordeel en de hogere waardering van verpachte grond in Box 3 voor het bepalen van de vermogensrendementsheffing.

Wijzigingen

Bij een zakelijke reguliere pachtovereenkomst in familieverband kan landbouwgrond in verpachte staat worden overgedragen aan de pachter. Dus tegen een lagere waarde dan de vrije marktwaarde. Indien de voormalige pachter deze grond vervolgens weer verkoopt realiseert hij een voordeel. (Het verschil tussen de waarde van de grond in verpachte staat en de vrije waarde). Dit voordeel was vrijgesteld van belasting. De minister heeft echter als gevolg hiervan besloten deze vrijstelling af te schaffen. Indien de grond op uiterlijk 30 juni 2019 op naam staat van de pachter geldt de fiscale waarde vrijstelling nog. In een schriftelijke reactie van de minister op verschillende bezwaren van o.a. LTO deelt de minister mede dat de afschaffing doorgaat. Hier staat tegenover dat er onder bepaalde voorwaarden er wel 31 december 2019 nog gebruik worden gemaakt van de vrijstellingsregeling.

Geen gehoor

In dezelfde brief reageert het ministerie op de bezwaren tegen de verhoging van de normwaarde van grond in verpachte staat. Met de bezwaren wordt niets gedaan. Een grondeigenaar mag voor verpachte grond een lagere waarde opgeven en hoeft er daardoor minder belasting betaald te worden. Voor langdurig (regulier) verpachte grond was dat 50% van de waarde in het economisch verkeer. Die waardedruk (afslag) is voor het belastingjaar 2018 verlaagd naar 40%, de waarde voor de bepaling van de belastingheffing over privévermogen is daardoor hoger. Volgens het ministerie leiden gepubliceerde normwaarden en het nieuwe afslagpercentage tot ‘een goede benadering van de waarde in het economisch verkeer’.

Wilt u meer informatie of advies over deze fiscale wijzigingen? Neemt u dan gerust contact met onze rentmeesters op. Wij helpen u graag!