Het verschil tussen reguliere pacht en liberale pacht

15 december 2017

Wilt u een stuk landbouwgrond verpachten? Houd er dan rekening mee dat er verschillende pachtvormen bestaan. De meest voorkomende pachtvormen zijn de reguliere pacht en de geliberaliseerde pacht. Maar wat is precies het verschil tussen reguliere en liberale pacht? We leggen het graag uit.

Reguliere pacht

Van de verpachte landbouwgrond in Nederland is het grootste gedeelte verpacht middels de reguliere pachtvorm. Dit zijn hoofdzakelijk percelen welke al tientallen jaren geleden zijn verpacht. Reguliere pacht is een vorm met veel beperkingen voor de verpachter. Zo is voor los land een pachtperiode van minimaal zes jaar vereist. Na deze zes jaar wordt de overeenkomst automatisch met zes jaar verlengd. De pachtprijs is gebonden aan de maximum pachtprijs; de regionorm. Daarnaast heeft reguliere pacht een waarde vermindering van de grond tot gevolg. Reguliere pacht levert u dus niet het meeste rendement op, maar biedt wel de meeste zekerheid voor de pachter. Door de beperkende regels wordt deze pachtvorm bijna niet meer afgesloten. Ook zonder dat u een contract heeft afgesloten kan er sprake zijn van reguliere pacht. Bijvoorbeeld wanneer u de grond mondeling in gebruikt heeft gegeven en er sprake is van een tegenprestatie.

Liberale pacht

Wilt u meer vrijheid? Dan is liberale pacht meer geschikt voor u. Geliberaliseerde pacht is op dit moment veruit de meest gebruikte pachtvorm. Het is een flexibele en heel vrije pachtvorm, waarbij geen maximum zit aan de pachtprijs indien een kortere periode dan zes jaar is afgesproken. Een pachtperiode van zes jaar is in tegenstelling tot reguliere pacht niet vereist. Ook vindt er geen automatische verlenging plaats. Vooraf spreken pachter en verpachter een einddatum af. De overeenkomst dient wel goedgekeurd te worden door de Grondkamer. Door het kiezen voor deze pachtvorm bestaat er geen risico om voor langere tijd aan dezelfde pachter vast te zitten en kan het rendement geoptimaliseerd worden doordat er geen sprake is van een maximale pachtprijs.

Vergelijking

Reguliere pacht levert de pachter de meeste zekerheid op, terwijl liberale pacht voor de verpachter juist meer vrijheid biedt. Hieronder nog één keer de verschillen op een rij:

Reguliere pachtLiberale pacht
 • Meeste zekerheid voor de pachter
 • Vrije pachtvorm
 • Pachtperiode van minimaal 6 jaar
 • Pachtperiode zelf te bepalen
 • Pachtprijs is gebonden aan de maximum pachtprijs die volgens de regionormen is vastgesteld
 • Pachtprijs vrij overeen te komen bij een pachtperiode van 6 jaar of korter
 • Pachtperiode eindigt niet bij overlijden of als de pachter 65 wordt
 • Pachtperiode eindigt niet bij overlijden
 • Pachtperiode wordt verlengd met 6 jaar, tenzij de verpachter de pacht volgens de regels heeft opgezegd
 • Pachtperiode wordt niet automatisch verlengd
 • Voorkeursrecht van koop voor pachter
 • Risicominimalisatie en rendementmaximalisatie

Wilt u meer informatie over de verschillende pachtvormen? Neem dan gerust contact met ons op.