Geliberaliseerde pacht voortaan tussentijds opzegbaar

19 januari 2018

Geliberaliseerde pacht is een flexibele en heel vrije pachtvorm, waarbij de pachter en verpachter vooraf een einddatum afspreken. Deze pachtovereenkomst is voortaan echter ook tussentijds opzegbaar. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Centrale Grondkamer in november 2017.

Tussentijds beëindigen overeenkomst

Een pachtovereenkomst met betrekking tot geliberaliseerde pacht kan door de verpachter in bepaalde situaties, onder voorwoorden eerder worden opgezegd dan vooraf is afgesproken. De mogelijkheid van tussentijdse beëindiging dient wel vooraf in de pachtovereenkomst te zijn opgenomen. Volgens advocaat Els Harbers van Vangoud Advocaten, was het in praktijk het geval dat een ontbindingsclausule standaard werd geschrapt door de Grondkamer. Het is volgens Harbers niet zo dat elke liberale pachtovereenkomst zo maar opgezegd kan worden. Volgens de uitspraak van de Grondkamer zou het gaan om een ‘objectief bepaalbare beëindigingsgrond’. Harbers geeft aan de verkoop van grond door de eigenaar hier ook onder valt.

Liberale pacht populair

Op dit moment is geliberaliseerde pacht veruit de meest gebruikte pachtvorm. Deze vorm is heel vrij en flexibeler ten opzichte van reguliere pacht. Bij geliberaliseerde pacht zit er geen maximum aan de pachtprijs indien een kortere periode dan zes jaar is afgesproken. Ook vindt er geen automatische verlenging plaats en geldt het voorkeursrecht niet.

Wilt u meer weten over het verschil tussen liberale en reguliere pacht? Lees dan dit artikel.

Bron: Boerderij.nl