Fase 3 Online pachtuitgifte Noord-Holland van start

01 september 2021

Fase 3 staat nu online voor de pachtuitgifte van de pachtgronden voor de provincie Nood-Holland. Het gaat om 17 objecten grasland van in totaal ca. 80 hectare.

Duurzame pachtuitgifte
De provincie Noord-Holland wil deze gronden op een meer duurzame wijze in pacht uitgeven. En zo ook provinciale doelstellingen op het gebied van natuur & biodiversiteit, duurzame landbouw en water ondersteunen. Daarom stelt de provincie bepaalde voorwaarden aan het gebruik. De gronden worden voor maximaal vier jaar uitgegeven in geliberaliseerde pacht.

Werkwijze via inschrijving
Kandidaat-pachters kunnen zich aanmelden voor de pachtuitgifte via het online portaal pachtgrond.nu en inschrijven op één of meerdere percelen/clusters naar keuze. Over de percelen wordt zo veel mogelijk informatie beschikbaar gesteld, zoals ligging, soort grond en gebruiksvoorwaarden. De pachtprijs komt tot stand via bieding. De toewijzing van de percelen gaat aan de hand van een inschrijvingspuntensystematiek. Afstand, prijs en certificaten zijn daarbij van belang. De inschrijver met de meeste inschrijvingspunten, krijgt de grond gegund. Er zijn geen kosten aan het inschrijven verbonden. Let op! Uw bieding is onherroepelijk en onvoorwaardelijk.

Het betreft objecten gelegen in het gebied:

  • Bergen (NH)
  • Edam-Volendam
  • Haarlem
  • Haarlemmermeer
  • Heerhugowaard
  • Hollands Kroon
  • Schagen
  • Waterland
  • Weesp
  • Zaanstad

Op het aangeboden object kunnen bijzondere voorwaarden en afwijkende pachttermijnen van toepassing zijn. Lees daarom de brochure goed door alvorens u zich inschrijft voor een object!

De inschrijving van deze fase sluit op dinsdag 14 september 14:00 uur.