Biologische landbouw zit in de lift

22 mei 2018

De bestedingen van de consument aan biologische voeding stijgen. Het areaal biologische landbouwgrond in Nederland neemt langzaam toe. Als u als verpachter ruim baan wilt maken voor deze ontwikkeling, bepaalt u bij het verpachten van uw landbouwgronden dat de pachter uw percelen specifiek voor de biologische landbouw gebruikt. Via ons unieke adressenbestand met pachtgrondzoekers van pachtgrond.nu brengen wij u graag in contact met gecertificeerde biologische  agrariërs. 

De biologische landbouw maakt geen gebruik van kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast zijn er voorschriften voor het gebruik van krachtvoer en diergeneesmiddelen en voor de mogelijkheid voor dieren om naar buiten te gaan. Een landbouwbedrijf mag pas de producten als biologisch verkopen na een omschakelingsperiode van één tot twee jaar. En als het aan de normen van een biologisch certificeringsinstantie, zoals Skal, heeft voldaan. Skal houdt toezicht op de biologische productie in Nederland.

Enkele cijfers

In 2017 telde Nederland 56 duizend hectare biologische landbouwgrond. Dat is 4 duizend hectare meer als het jaar ervoor. Daarmee wordt op 3,2 procent van het totale landbouwareaal biologisch geboerd. Van het biologische landbouwareaal is 19 procent akkerbouwgrond, 5 procent tuinbouwgrond, 4 procent groenvoedergewassen en 71 procent grasland.

pachtgrond biologische landbouw

De provincies Flevoland (18 procent), Friesland (13 procent) en Gelderland (12 procent) hadden in 2017 het grootste aandeel in het totale areaal biologische landbouwgrond in Nederland.

Pachtgrond.nu

Pachtgrond.nu is een initiatief van rentmeesterskantoor Saltus Beheer, specialist in het beheren van gronden en bedrijfsgebouwen die eigendom zijn van bijvoorbeeld particulieren, stichtingen, bedrijven en overheden. Wij beheren percelen door heel Nederland, in alle regio’s. Door het inschakelen van Saltus Beheer voor het beheer van onroerend goed geeft u een tijdrovende en specialistisch taak in handen van een professionele partij.

Meer informatie: test.saltusbeheer.nl of bel 038-422 77 69 of mail info@saltusbeheer.nl