Wat zijn de risico’s van mondelinge pachtafspraken?

Als u pachtafspraken niet in een correct opgestelde pachtovereenkomst heeft vastgelegd dan loopt u het risico dat een pachter niet van het land af gaat wanneer u dat wilt. De pachter kan pachtvastlegging claimen bij de Pachtkamer met alle gevolgen van dien zoals een eeuwig durende pacht en een daling van de marktwaarde van de grond door deze reguliere pacht.