Hoe vind ik een geschikte pachter voor mijn landbouwgronden?

Saltus beheer beschikt als enige rentmeester in Nederland over een pachtgrondzoekersbestand. Landelijk hebben zich ruim 2.000 agrariërs ingeschreven. Voor elk gebied weet Saltus Beheer een goede pachter.