Hoe verkoop ik een grondpositie waarop nog een langdurig pachtrecht zit?

Als op de percelen een regulier pachtrecht rust, kunnen de gronden aan de pachter of een ‘veilige verpachter’ verkocht worden. Saltus heeft onder andere beleggers in haar netwerk die interesse hebben in grond.