• Slim verpachten levert u geld op
  • Verpachten

Verpachten

Saltus Beheer is een kenner op het gebied van verpachten van landbouwgrond en agrarische gebouwen. Als belangrijk onderdeel van het beheerpakket verpacht Saltus Beheer jaarlijks honderden hectares landbouwgrond.

De rentmeesters van Saltus Beheer verzorgen het gehele verpachtingsproces, van werving en selectie tot afwikkeling en pachtfacturatie. Bent u alleen op zoek naar een betrouwbare pachter en verzorgt u de rest zelf? Maak dan gebruik van de kosteloze plaatsing van uw gronden op het online platform: Pachtgrond.nu. Op dit platform zet u uw gronden door middel van een veiling transparant in de markt.

De volgende onderdelen van het verpachtingsproces verzorgt Saltus Beheer (gezamenlijk of afzonderlijk van elkaar):

  • Werving en selectie van pachters via het unieke adressenbestand van Saltus Beheer bestaande uit landelijk meer dan 2000 agrariërs. Of werving via een kosteloze veiling op pachtgrond.nu.
  • Contractuele afwikkeling met de geselecteerde pachters. Saltus Beheer is lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Hierdoor beschikt het bedrijf over juridisch getoetste en correcte pachtcontracten. Tijdens een bezoek aan de pachters worden persoonlijk de afspraken in de overeenkomst doorgenomen. Na ondertekening verzorgt Saltus Beheer de afwikkeling van de pachtcontracten bij de Grondkamer.
  • Facturatie van de pachtgelden. Saltus Beheer beschikt over een geautomatiseerd Contract Administratiesysteem waarmee eenvoudig (grote) reeksen pachtcontracten kunnen worden gefactureerd.
  • Nazorg van gesloten pachtcontracten. Gedurende de looptijd van de pachtovereenkomst fungeert Saltus Beheer als contactpersoon voor de pachters en treedt adequaat op bij calamiteiten.

Pachtvormen:

Saltus Beheer werkt met verschillende pachtvormen. Verreweg de meest gebruikte vorm is de geliberaliseerde pacht. Geliberaliseerde pacht is een flexibele pachtvorm waarin risicominimalisatie en rendementsmaximalisatie voor de verpachter het beste verweznelijkt worden. In tegenstelling tot reguliere pacht heeft de geliberaliseerde pacht een vaste vooraf afgesproken einddatum en tot een duur van zes jaar zijn partijen vrij de pachtprijs overeen te komen.

Evenals bij de huurwetgeving is de pachtwetgeving een specialisme. Deze heeft Saltus Beheer in huis. Wilt u meer informatie over de verschillende onderdelen van het verpachtingsproces en de pachtvormen? Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op.

Mailchimp

Geen ontwikkeling missen? Meld je aan voor onze updates