‘Saltus heeft ons prima begeleid bij de ontbinding van de reguliere pachtovereenkomst en taxatie en verkoop van ons familiebezit. Het is fijn een goed advies te krijgen van een onafhankelijk deskundige.’

De familie Selles was tot voor kort eigenaar van 8,5 hectare landbouwgrond in Genemuiden. Ze verpachtten dit aan hun neef. Toen deze met zijn boerderij wilde stoppen en het melkveebedrijf wilde verkopen, was het moment daar om de reguliere pachtovereenkomst te ontbinden. Na taxatie door Saltus Beheer werd de grond verkocht aan de neef en bij de boerderij gevoegd. De grond en de boerderij gingen vervolgens als een geheel naar de nieuwe eigenaar van het melkveebedrijf.

Prima begeleiding

Maarten Verboom had namens zijn schoonouders contact met Arno Haaijer, rentmeester bij Saltus Beheer. ‘Mijn schoonouders zijn op leeftijd en mijn vrouw en ik hebben zelf geen agrarische achtergrond. We zijn een leek op dit gebied, dus besloten we Saltus Beheer te vragen om ons te adviseren. Tijdens een gesprek op het kantoor in Zwolle bleek dat Arno ons verhaal goed had geïnterpreteerd en was onze vraag snel duidelijk voor hem. Hij kwam vlot in actie, deed op korte termijn een taxatie van de waarde van de grond en bracht snel daarna rapport uit. Daarnaast was er natuurlijk regelmatig telefonisch en e-mailcontact. Al met al neemt zo’n traject toch wel een paar maanden in beslag, maar dat is ook geen wonder als er meerdere partijen bij zo’n transactie betrokken zijn. Arno heeft namens ons ook de gesprekken met de makelaar naar tevredenheid gevoerd. Hij heeft ons geadviseerd bij de verkoop en de verkoopovereenkomst beoordeeld. Het is fijn een goed advies te krijgen van een onafhankelijk deskundige. Arno heeft ons prima begeleid.’