“Als je zulke dingen bij de hand hebt, wil je het in één keer goed regelen”

Ook als je zelf actief bent in de agrarische sector, kun je af en toe vragen hebben op het gebied van grond en het verpachten daarvan. Het is van belang zulke zaken goed en deskundig te regelen.

Zo had een boerin een stuk grond in eigendom in Midden-Nederland van een hectare. De grond was oorspronkelijk familiebezit en kon vanwege de afstand niet voor het eigen agrarische bedrijf met jongveeopfok en zorgboerderij ingezet worden. Toen de pachter er in 2020 mee ophield, moest ze op zoek naar een nieuwe pachter. Hoe pak je dat aan? Hoeveel pacht kun je dan vragen en hoe zorg je dat er een goed contract wordt opgesteld? De betreffende boerin kwam via internet bij Saltus Beheer terecht. “Eerst heb ik advies ingewonnen bij Saltus Beheer over de pachtprijs, de pachtvorm en de looptijd. Mijn idee was om het in de buurt aan te bieden. Ik heb zelf de nieuwe pachter benaderd en de afhandeling verliep verder via Saltus Beheer. Zij hebben een pachtcontract voor ons opgesteld. Dat is destijds prima verlopen.”

Beleggingsobject

Later in 2021 wilde de boerin een stuk grond aankopen als belegging. Weer nam ze contact op met Saltus Beheer. “In het noorden van het land hebben we via Saltus Beheer toen bijna drie hectare aangekocht. Er was hier in de buurt weinig te koop en de prijzen liggen in het noorden ook iets lager. Saltus Beheer adviseerde ons over de aankoop. Uiteindelijk hebben we twee percelen naast elkaar gekocht die toevalligerwijs tegelijkertijd te koop werden aangeboden. Deze percelen waren voor ons interessant wat betreft omvang, goede ontsluiting en courante verkaveling. We zijn nog wel naar de grond wezen kijken en hebben een van de verkopende makelaars ontmoet. Achteraf was dat niet eens nodig geweest. Anton Brummel van Saltus Beheer onderhandelde over de prijs voor ons. De grond is bedoeld voor agrarisch gebruik, daarom heeft Saltus Beheer er meteen een pachter bij gezocht. Het contact en het opstellen van het contract verliep weer via Saltus Beheer. Wel zo makkelijk. We hebben voor grond gekozen, omdat we verwachten dat agrarische grond zijn waarde blijft behouden. Bij beleggen in een huis heb je meer onderhoud en mogelijk ook meer gedoe als je het verhuurt. Bovendien dragen we de agrarische sector een warm hart toe. Ook deze transactie is goed verlopen. Saltus Beheer is deskundig. Het is toch een vak apart met al die wet- en regelgeving. En het contact is prettig. Als je zulke dingen bij de hand hebt, wil je het in één keer goed doen.”