Weinig verrassingen op de agrarische grondmarkt

04 september 2018

Kadaster: Weinig verrassingen op de agrarische grondmarkt. Uit het kwartaalbericht Agrarische Grondmarkt blijkt dat de gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland in het tweede kwartaal van 2018 uitkwam op 59.800 euro per ha. De grondmobiliteit bleef nagenoeg gelijk. Uit het overzicht van de landsdelen blijkt dat zoals gewoonlijk landsdeel zuid de hoogste gemiddelde grondprijs kende en landsdeel noord de laagste.

Prijzen bouwland en grasland

De gemiddelde prijs van bouwland steeg in het tweede kwartaal van 2018 met 1,4% (ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018) tot 66.700 euro per hectare (figuur 1). De prijs van grasland bleef met 55.800 euro per hectare in het tweede kwartaal van 2018 praktisch gelijk. Terwijl intussen de prijs van snijmaïsland met bijna 2% daalde tot 62.200 euro per hectare in dit kwartaal.

 Kwartaalcijfers

Figuur 1     Prijs (euro/ha) onverpacht gras- en bouwland en totaal (gras-, bouw- én maïsland samen), 2015Q3 -2018Q2 (per kwartaal). Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Grondmobiliteit

In het tweede kwartaal van 2018 is ongeveer 9.100 hectare landbouwgrond verhandeld, evenveel als in het tweede kwartaal van 2017. Tenslotte wisselde gemeten over de laatste vier kwartalen (2017Q3 tot en met 2018Q2)  in totaal 35.400 hectare grond van eigenaar. De omvang is vrijwel gelijk aan de mobiliteit in dezelfde periode een jaar eerder (2016Q3-2017Q2). Ook hier weinig verrassingen op dit gebied.

Overzicht landsdelen

Aan de hand van vier landsdelen krijgt u een indruk van de regionale verscheidenheid in de agrarische grondmarkt (zie kaart 1). In vergelijking met Landsdeel Zuid kent meestal de hoogste gemiddelde grondprijzen (zie figuur 2), vanaf 2012 gemiddeld 16% boven het Nederlandse gemiddelde. In tegenstelling tot de landbouwgrond in landsdeel Noord is het laagst geprijsd, gemiddeld 16% onder het landelijk niveau (van 2012 tot nu).

Kwartaalcijfers

Kaart 1     Agrarische grondprijs (euro per hectare) en mobiliteit (hectare) per landsdeel vergeleken met het totale areaal cultuurgrond, 2e kwartaal 2018. Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Kwartaalcijfers

Figuur 2     Prijs (euro per hectare) onverpacht agrarische grond (gras-, bouw- en maïsland samen) naar landsdeel 2015Q3-2018Q2 (per kwartaal). Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.