Wat moet u weten over de OZB-aanslag?

30 maart 2022

Heeft u een eigen woning of bent u eigenaar en/of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan ontvangt u jaarlijks van de gemeente een OZB-aanslag. Gemeenten heffen belastingen op onroerende zaken om een deel van de gemeentelijke taken te bekostigen. Bent u eigenaar van landbouwgrond en ontvangt u een OZB-aanslag? Dan is deze aanslag mogelijk onterecht opgelegd. Onderstaand zetten wij alles uit een wat u moet weten over de OZB-aanslag.

Wanneer vrijgesteld van onroerende zaak belasting?

Niet alle onroerende zaken worden belast met een OZB-aanslag. Zo worden landbouwgronden die bedrijfsmatig agrarisch worden gebruikt, natuurterreinen en kerken niet belast. Voor deze onroerende zaken of delen hiervan wordt geen WOZ-waarde bepaald. Daarnaast zijn er nog drie specifieke vrijstellingen voor kassen, woondelen binnen een niet-woning voor de gebruikersaanslag niet-woningen en diplomatieke en internationale vrijstellingen.

Wanneer betaalt u wel OZB?

De onroerende zaakbelasting wordt geheven op basis van artikel 220 van de Gemeentewet. Onderstaande drie groepen binnen de gemeente ontvangen een OZB-aanslag:

  • Eigenaren van woningen
  • Eigenaren van niet-woningen
  • Gebruikers van niet-woningen

De gemeente stelt voor iedere groep een tarief vast. De hoogte van de aanslag hangt af van de WOZ-waarde. De gemeente bepaalt jaarlijks deze WOZ-waarde en verschilt per woning of niet-woning.

Aanslag niet correct?

Is uw landbouwgrond ten onrechte meegenomen in de OZB-aanslag? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Het bezwaar wordt gegrond verklaart als u kunt aantonen dat u de grond bedrijfsmatig agrarisch gebruikt. In de meeste gevallen kunt u ook ambtshalve vermindering vorderen over voorgaande jaren. Indien dit wordt toegekend ontvangt u de ten onrechte betaalde onroerende zaak belasting van de gemeente terug.

Saltus helpt

Heeft u een OZB-aanslag ontvangen en wilt u deze aanslag laten beoordelen of twijfelt u of u terecht een aanslag heeft ontvangen? De rentmeesters van Saltus Beheer helpen u graag bij de beoordeling en een eventuele bezwaarprocedure. Neem gerust contact met ons op voor advies.