Specialist inschakelen voor ingewikkelde zaken

15 april 2020

Specialist inschakelen voor ingewikkelde zaken. Om het agrarisch gebruik van twee percelen landbouwgrond officieel te regelen, schakelde een familie Saltus Beheer in. Hoe hebben ze dat ervaren?

De broers en zussen bezitten gezamenlijk twee percelen landbouwgrond in het midden van Nederland. Deze grond hebben ze via een erfenis verkregen. Al jaren gebruikten twee boeren uit de omgeving deze grond zonder dat er iets op papier stond. De familie wilde het agrarisch gebruik officieel regelen. De boer die het perceel van ruim twee hectare gebruikte, zag daar toen vanaf. De andere boer die ruim anderhalve hectare gebruikte, wilde niet meewerken.

Uit handen geven aan een deskundige

Na eerst zelf enkele pogingen te hebben ondernomen, namen ze op advies van een accountant contact op met Saltus Beheer. Een van de broers: ‘Voor ons was toen het moment gekomen om het uit handen te geven aan iemand met verstand van zaken. Arno Haaijer kwam voor onze rechten op en probeerde op ons verzoek te bemiddelen en het te regelen met de betrokken man. Via brieven probeerde hij deze op andere gedachten te brengen. Die brieven bevatten juridische termen en hadden wel een iets andere toon dan de onze. Helaas had dat geen succes. Mogelijk, omdat de man dacht dat het ‘warme’ grond was.’ Aangezien de man geen hoofdactiviteit in de landbouw had, is er uiteindelijk via tussenkomst van een advocaat een rechtszaak van gekomen. Ook de rechter bepaalde dat de man de grond niet mocht blijven gebruiken, omdat hij geen boer meer was en zijn hoofdactiviteit buiten de landbouw lag.

Saltus Beheer vond nieuwe pachter en regelde beheer voor ons

‘Uiteindelijk vonden we een nieuwe pachter voor het perceel van twee hectare en regelde Saltus Beheer dat keurig voor ons via een liberaal pachtcontract van drie jaar. Voor het andere perceel van anderhalve hectare vond Saltus Beheer voor ons een nieuwe pachter. De kosten en de baten wegen ruimschoots tegen elkaar op. Voor zulke ingewikkelde zaken, moet je wel een specialist inschakelen. Dat zijn dingen waar jezelf niet uitkomt. Namens de familie treedt ik als aanspreekpunt op en stem het af met mijn broers en zusters. Ik vond het contact met Saltus Beheer erg prettig; ik had er een goed gevoel bij. Arno heeft verstand van zaken, is makkelijk, toegankelijk en menselijk. Niet te formeel, maar wel efficiënt. Toch hebben we elkaar nog nooit ontmoet en was er alleen contact via de telefoon en de mail, besluit een van de broers.