Verbod op asbesthoudende daken

22 december 2016

Vanaf 2024 zijn asbesthoudende daken in Nederland verboden. Het verbod is van toepassing op asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals bijvoorbeeld golfplaten. Totaal ligt er nog zo’n 120 miljoen vierkante meter asbesthoudend materiaal op daken in Nederland waarvan bijna 80 miljoen op agrarische gebouwen. Hier ligt een enorme uitdaging. Ook voor ontwikkelaars die strategische posities met agrarische bebouwing hebben aangekocht.

Asbestvezels zijn erg gevaarlijk voor de gezondheid. Asbestdeeltjes kunnen vrij komen door het verweren van asbestgolfplaten. Het duurt nog 7 jaar voordat gemeenten gaan handhaven op het verbod, echter op verwaarloosde daken kunnen gemeenten nu al handhaven.

Hoe weet je of je een asbesthoudend dak hebt?

Een dak of gevelbekleding uit kunstleien of golfplaten geplaatst voor 1990 bestaat altijd uit asbest. Asbestvrije leien of golfplaten herkent u aan de vermelding ‘N’ of ‘NT’ (New Technology). Golfplaten zonder asbest hebben ook altijd een verstevigingsbandje. Golfplaten met de letters: AT, NF, CAF bevatten wél asbest.

Subsidiemogelijkheden

De overheid heeft stimulerende maatregelen genomen om het verwijderen van asbestdaken te versnellen. Particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van deze ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. Alleen daken groter dan 35 m2 komen in aanmerking. Veel provincies hebben ook eigen subsidiemogelijkheden.

Inventarisatie maken

Saltus Beheer adviseert om op korte termijn een inventarisatie te maken van mogelijke asbesthoudende daken in de eigendomsportefeuille. Dit doet Saltus Beheer al voor een aantal opdrachtgevers. Na een eerste inventarisatie stelt een gecertificeerd bedrijf vast of het inderdaad om asbest gaat. Alleen een gespecialiseerd bedrijf mag vervolgens het asbest verwijderen.