Saltus Beheer is eerste klimaatneutrale rentmeesterskantoor

06 november 2018

Saltus Beheer maakt werk van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het streven in 2018 een klimaatneutrale organisatie te zijn. Saltus Beheer is het eerste klimaatneutrale rentmeesterskantoor in Nederland en dat betekent dat zij het logo Klimaatneutrale organisatie mag voeren.

Ing. Arno Haaijer RT, Directeur / Rentmeester NVR bij Saltus Beheer: ‘Wij vinden het belangrijk dat wij als rentmeesters het beheer van gronden en gebouwen voor onze opdrachtgevers doen met zorg voor het klimaat. Het streven een klimaatneutrale organisatie te zijn, hoort logischerwijs ook bij het rentmeesterschap. Daarom gaan wij met zorg om met wat ons gegeven is.’ Saltus Beheer is er trots op dat zij zich het eerste klimaatneutrale rentmeesterskantoor van Nederland mag noemen.

Voetafdruk

Met ‘Klimaatneutraal Gegarandeerd’ committeert Saltus Beheer zich om verbeterplannen uit te voeren om het klimaatimpact tot 0 te verminderen. De route naar klimaatneutraliteit van Saltus Beheer is formeel getoetst. De CO2-voetafdruk van Saltus Beheer is berekend met de emissiefactoren uit 2017 van Climate Neutral Group. De CO2-voetafdruk van Saltus Beheer bestaat voornamelijk uit hun autogebruik (91%). Daarom zijn er gegronde redenen om een stevige focus te leggen op alles wat te maken heeft met mobiliteit.

Klimaatneutraal Gegarandeerd

‘Klimaatneutraal Gegarandeerd’ is een gedegen standaard en initiatief van Climate Neutral Group voor organisaties om de klimaatimpact van hun organisatie en/of hun producten of diensten te meten en te verminderen en deze resultaten zichtbaar te maken. Als men voldoet aan de gestelde eisen verwerft men uiteindelijke het recht op het van toepassing zijnde keurmerk. Met het logo worden de inspanningen en resultaten van Saltus Beheer op het gebied van duurzaamheid zichtbaar voor de buitenwereld.