Rentmeester Saltus Beheer nu ook gecertificeerd leegstandbeheerder

11 december 2014

Rentmeester Saltus Beheer heeft zich gecertificeerd voor het Keurmerk Leegstand Beheer (KLB). Het rentmeesterkantoor uit Zwolle is daarmee de eerste NVR-rentmeester die dit keurmerk mag voeren. Het bedrijf speelt met de certificering in op de toenemende vraag naar tijdelijk kwalitatief beheer van leegstaand vastgoed in het landelijk gebied. Uit onderzoek van InnovatieNetwerk (maart ‘14) blijkt dat de leegstand in het landelijk gebied de komende 15 jaar enorm toeneemt.

 

Naast het huidige leegstandbeheer voor een aantal (semi) overheden, grote bouwers en ontwikkelaars ziet Saltus Beheer een groeiende markt in het tijdelijk beheer van leegstaande agrarische erven. De resultaten uit het onderzoeksrapport ‘Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied’, gedaan op initiatief van Het ministerie van EZ, geven schokkende cijfers over de naar verwachting tot 2030 leegkomende agrarische bebouwing.

Tot 2030 zullen naar verwachting tussen de 16.000 en 24.000 agrarische bedrijven in Nederland stoppen. Veel van deze bedrijven hebben geen opvolger. Bij stoppende boeren komen tot 2030 circa 24 miljoen m2 bedrijfsgebouwen en 8 miljoen m2 gebouwen met een woonfunctie beschikbaar. Naar verwachting is voor de helft een nieuwe bestemming te vinden. Totdat dit vastgoed een nieuwe bestemming heeft gekregen, dient dit vastgoed tijdelijk beheerd te worden.

Saltus Beheer verzorgt het tijdelijk beheer van landbouwgrond en agrarische erven voor een aantal (semi) overheden, grote bouwers en ontwikkelaars. Met de certificering kan Saltus Beheer ook de kwaliteit van haar leegstandbeheer garanderen. Jaarlijks wordt door een onafhankelijke externe organisatie gecontroleerd of voldaan wordt aan de normen en voorwaarden van het keurmerk.

Saltus heeft als NVR-rentmeester de kennis en het netwerk voor rendabel beheer van landelijk vastgoed. Met het KLB kan Saltus Beheer dezelfde kwalitatieve diensten leveren op het gebied van leegstandbeheer.