Regionale verscheidenheid agrarische grondmarkt in beeld

02 maart 2018

Naast de cijfers over de agrarische grondmarkt, is ook de regionale verscheidenheid van de agrarische grondmarkt door het Kadaster en Wageningen Economic Research bekendgemaakt. Aan de hand van vier landsdelen wordt een indruk gegeven van de regionale verscheidenheid in de agrarische grondmarkt.

 

Landsdeel Zuid

Het zuidelijke landsdeel kent meestal de hoogste gemiddelde grondprijzen. Al vanaf 2012 kent dit landsdeel een gemiddelde grondprijs die 16 procent hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. De gemiddelde grondprijs bedroeg in het vierde kwartaal van 2017 66.900 euro per ha.

Het verhandelde areaal is in het zuidelijke landsdeel licht afgenomen. Van 10.300 ha in 2016 tot 10.000 ha in 2017. De verhouding tussen de verhandelde landbouwgrond en het totaal areaal landbouwgrond, bedroeg 2,1 procent.

Landsdeel Noord

Het noordelijke landsdeel kent daarentegen de laagste gemiddelde grondprijzen. In dit deel ligt de grondprijs de afgelopen vijf jaar gemiddeld 17 procent onder het landelijk niveau. In het laatste kwartaal van 2017 is de gemiddelde agrarische grondprijs echter fors gestegen. Van 47.600 euro per ha in het derde kwartaal, naar 57.200 euro per ha in het vierde kwartaal. De gemiddelde prijs voor het hele jaar komt uit op 52.200 euro. Een stijging van 7 procent ten opzichte van 2016. Daarnaast:

  • is er in 2017 9.100 ha landbouwgrond verhandeld;
  • bedroeg het verhandelde areaal, afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond, 1,6 procent.

Landsdeel Oost

De gemiddelde agrarische grondprijs in het oosten lag in het vierde kwartaal met 59.900 euro per ha op hetzelfde niveau als de eerste helft van 2017. In het derde kwartaal werd er een piek veroorzaakt door de transacties in de IJsselmeerpolders. Met 61.800 euro per ha, komt de grondprijs in het oosten net iets uit boven het niveau van 2016.

  • In 2017 is er in het oosten 10.400 ha grond verhandeld;
  • Het verhandelde areaal, afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond, bedroeg 1,9 procent.

Landsdeel West

De agrarische grondprijs is in het Westerse landsdeel in het laatste kwartaal met bijna 2 procent opgelopen tot 61.600 euro per ha. Het gemiddelde bedroeg 58.500 euro. Een stijging van 5 procent ten opzichte van 2016. In dat jaar bedroeg het gemiddelde 55.700 euro per ha.

  • De grondmobiliteit daalde van 5.100 ha in 2016 naar 4.900 ha in 2017;
  • Ten opzichte van het totaal areaal landbouwgrond was 2,3 procent van de landbouwgrond verhandeld in 2017. Dit percentage is gelijk gebleven aan 2016.

Bron: Kadaster