Pachtnormen 2022 gepubliceerd

20 juni 2022

Per 1 juli veranderen de pachtnormen weer. Jaarlijks stelt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vast.

De berekende pachtnormen 2022 zijn in acht van de veertien pachtprijsgebieden lager dan de pachtnormen 2021. In zes van de pachtprijsgebieden komt de norm van 2022 hoger uit dan die van 2021.

De grootste dalers zijn de gebieden Zuidwestelijk akkerbouwgebied met 23%, Veenkoloniën en Oldambt en de IJsselmeerpolders met 6%. De grootste stijgers zijn het Centraal veehouderijgebied met 17% en het Hollands/Utrechts weidegebied met 12%. In het gebied Bouwhoek en Hogeland is de regionorm gelijk gebleven.

Meer over de pachtnormen leest u hier.

Tuinbouw

Voor de tuinbouw geldt dat de gemiddelde grondbeloning is in Westelijk Holland is uitgekomen op            € 5.094,- per hectare (stijging van 13%). In de rest van Nederland nam de gemiddelde grondbeloning met 19% toe tot € 3.598,- per hectare.

Agrarische bedrijfsgebouwen

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor nieuwe pachtovereenkomsten van agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten worden gewijzigd met de bouwkostenindex. Voor 2022 is dat de gemiddelde index over 2017-2021, die uitkomt op 2,79%.

De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van vóór 1 september 2007 stijgt met het percentage volgens het huurprijsbeleid woonruimte. De maximale pachtverhoging per 1 juli 2022 bedraagt 2,3% (de inflatie van 1 december 2020 tot 1 december 2021).

De veranderingen van de pachtprijzen werken van rechtswege door in bestaande pachtovereenkomsten. Wilt u hulp bij het toepassen van de pachtnormen? Wij helpen u graag!