Landelijke landbouwnormen 2022

10 januari 2023

Sinds kort is de handleidingLandelijke Landbouwnormen 2022 van de Belastingdienst beschikbaar. Hierin vindt u de uitgangspunten en normen voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Hoe komen de normwaarden tot stand?

Deze normen zijn in nauwe samenwerking tussen LTO Nederland, de verenigingen van accountants- en belastingadviesorganisaties en de Belastingdienst vastgesteld. Deze Landelijke Landbouwnormen dragen bij aan een vereenvoudiging van de fiscale aangifte en minder kosten voor de agrarische ondernemer.

Voorkomen discussies

De agrarische sector heeft als enige sector in Nederland deze afspraken met de Belastingdienst. De normen zorgen voor een uniforme uitleg over de hoogte van kosten, waarde van dieren of te hanteren afschrijvingspercentages in de fiscale aangifte. Discussies over en het onderbouwen van de waarde van bijvoorbeeld een koe, varken of fruitopstanden of afschrijving van landbouwmachines worden daarmee voorkomen.

Bron: Belastingdienst