Kwartaalbericht agrarische grondprijs 3e kwartaal 2021

01 november 2021

Het Kadaster heeft in samenwerking met Wageningen Economic Research de grondprijsontwikkeling over het 3e kwartaal 2021 bekend gemaakt.

In het 3e kwartaal is de agrarische gemiddelde grondprijs 5,6% hoger uitgekomen op een bedrag van          € 67.100,- per ha.

Prijzen van bouwland en grasland

De stijging in het 3e kwartaal komt vooral door de hogere prijs van bouwland. De prijs van bouwland is met maar liefst 8% toegenomen tot € 75.600,- per ha (figuur 1). De prijs van grasland steeg in mindere mate met 1% naar € 60.000,- per ha. Ook is de gemiddelde prijs van snijmais in het 3e kwartaal gestegen met 1% naar € 67.300,- per ha.

Grondprijs-gemiddeld

Figuur 1 Prijs (€/ha) onverpacht gras- en bouwland en totaal (gras-, bouw- en maisland samen), 2018Q4-2021Q3 (per kwartaal). Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Grondmobiliteit

Totaal werd er in het 3e kwartaal 5.500 ha landbouwgrond verhandeld (figuur 2), dit is 700 ha (17%) meer dan in hetzelfde kwartaal van 2020. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de 4 laatste kwartalen bedraagt 1,77%, tegen 1,65% in dezelfde periode het jaar daarvoor.

Grondmobiliteit-Nederland

Figuur 2 Mobiliteit agrarische grond (ha) naar landsdeel, 2018Q4-2021Q3 (per kwartaal) Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Overzicht Landsdelen

De hoogste gemiddelde grondprijs kent Landsdeel Zuid (figuur 3), in 2020 was deze 14% boven het Nederlandse gemiddelde. Landbouwgrond in landsdeel Noord is over het algemeen het laagst geprijsd; deze prijs lag in geheel 2020 11% onder het landelijke gemiddelde.

Grondprijs-Landsdelen

Figuur 3 Prijs (€/ha) onverpacht agrarische grond (gras-, bouw- en maisland samen) naar landsdeel, 2018Q4-2021Q3 (per kwartaal). Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Grondprijs-Areaal-Nederland

Kaart 1 Agrarische grondprijs (€/ha) en mobiliteit (ha) per landsdeel vergeleken met het totale areaal cultuurgrond, 3e kwartaal 2021. Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Landsdeel Noord

De gemiddelde agrarische grondprijs in landsdeel Noord daalde in het 3e kwartaal van 2021 met 13%: van € 59.700,- in het 2e kwartaal van 2021 tot € 52.100,- per ha (figuur 3 en kaart 1). Over heel 2020 lag de gemiddelde prijs op € 56.500,- per ha. In de laatste 4 kwartalen is er in landsdeel Noord totaal 8.400 ha landbouwgrond verhandeld.

Landsdeel Oost

In landsdeel Oost steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het 3e kwartaal van 2021 met 17%: van € 63.500,- (2e kwartaal 2021) tot € 74.400,- per ha (figuur 3 en kaart 1). Over het gehele jaar 2020 lag de gemiddelde grondprijs in Oost op € 63.700,- per ha. Totaal is er de laatste 4 kwartalen 9.000 ha landbouwgrond in andere handen overgegaan.

Landsdeel West

In landsdeel West steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het 3e kwartaal van 2021 met 7% ten opzichte van het 2e kwartaal: van € 62.000,- naar € 66.300,- per ha (figuur 3 en kaart 1). Het jaargemiddelde voor 2020 bedraagt € 63.700 per ha. De grondmobiliteit in landsdeel West steeg met 11% (figuur 2): van 3.700 ha in de periode 2019Q4-2020Q3 tot 4.100 ha over de laatste 4 kwartalen (2020Q4-2021Q3).

Landsdeel Zuid

In landsdeel Zuid nam de gemiddelde agrarische grondprijs in het 3e kwartaal van 2021 met 10% toe ten opzichte van het 2e kwartaal: van € 73.000,- naar € 80.100,- per ha (kaart 1 en figuur 3). Over heel 2020 was de gemiddelde grondprijs € 72.400,- per ha. Het verhandeld areaal landbouwgrond is in landsdeel Zuid met 12% gestegen (figuur 2): van 9.300 ha in de periode 2019Q4-2020Q3 tot 10.400 ha over de laatste 4 kwartalen (2020Q4-2021Q3).

Bron: Wageningen Economic Research en het Kadaster