Hoogste grondprijs sinds jaren

26 april 2019

In het vierde kwartaal van 2018 lag de gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland op 65.200 euro per hectare; het hoogste niveau van de afgelopen jaren. Over heel 2018 lag de gemiddelde landelijke grondprijs op 60.900 euro per hectare. Sinds 2016 zit hier een stijgende lijn in.

De prijzen van bouwland en grasland stegen in het vierde kwartaal ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2018. Bouwland steeg tot 73.800 euro per hectare. De gemiddelde grondprijs voor bouwland bedroeg in 2018 68.900 euro per hectare. De prijs van grasland steeg tot 59.700 euro per hectare. Deze hoge grondprijs werd veroorzaakt door een hoge gemiddelde grondprijs voor grasland in Oost- en Zuid-Nederland. Over heel 2018 noteerde grasland een gemiddelde prijs van 56.000 euro per ha.

Figuur 1     Prijs (euro/ha) onverpacht gras- en bouwland en totaal (gras-, bouw- én maïsland samen), 2016Q1 -2018Q4 (per kwartaal). Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Meer grond verhandeld

In het vierde kwartaal van 2018 werd 8% meer grond verhandeld dan in hetzelfde seizoen een jaar daarvoor, respectievelijk 11.400 ha en 10.500 ha. In geheel 2018 is 35.700 ha grond verhandeld. Dat ligt iets hoger dan de mobiliteit in 2017 én 2016. De relatieve grondmobiliteit – de verhandelde oppervlakte afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – bedroeg in 2018 2,0%.

Figuur 2     Grondmobiliteit (ha) onverpachte agrarische grond in Nederland, 2016Q1-2018Q4 (per kwartaal). Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Regionale verscheidenheid

Aan de hand van vier landsdelen krijgt u van de regionale verscheidenheid in de agrarische grondmarkt. Landsdeel Zuid kent meestal de hoogste gemiddelde grondprijzen. Landbouwgrond in landsdeel Noord is het laagst geprijsd. Door de jaren heen lijkt het prijsverschil tussen de landsdelen iets kleiner te worden. In landsdeel Oost en Zuid lag de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2018 fors boven het niveau van de eerste drie kwartalen van 2018.

Kaart 1     Agrarische grondprijs (euro/ha) en mobiliteit (ha) per landsdeel vergeleken met het totale areaal cultuurgrond, 4e kwartaal 2018. Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.