Grondprijs van landbouwgrond stijgt weer

07 november 2019

Na de dalingen in het eerste halfjaar van 2019 is de gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland weer gestegen: van € 58.200,- per ha naar € 62.200,- per ha. Dat is een prijsstijging van bijna 7%. Deze prijs ligt 2,1% hoger dan de prijs van € 60.900,- per ha over heel 2018. De hogere agrarische grondprijs komt door de prijsstijging van bouw- en snijmaisland.

Prijzen van bouwland en grasland

De gemiddelde prijs van bouwland nam in het derde kwartaal van 2019 met 12% toe tot € 73.700,- (figuur 1); dat is 7% boven de gemiddelde prijs in 2018 (€ 68.900,- per ha). De gemiddelde prijs van snijmaisland steeg in het derde kwartaal van 2019 met 12% tot € 68.000,- per ha.

De gemiddelde prijs van grasland bleef in het derde kwartaal van 2019 met € 54.500,- per ha praktisch gelijk aan die in het tweede kwartaal. In vergelijking met de gemiddelde prijs over heel 2018 (€ 56.000,- per ha) kwam de prijs bijna 3% lager uit.

Figuur 1 Prijs (€/ha) onverpacht gras- en bouwland en totaal (gras-, bouw- en maisland samen), 2016Q4-2019Q3 (per kwartaal). Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Grondmobiliteit daalt

In het derde kwartaal van 2019 is 12% minder grond verhandeld dan in hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor, respectievelijk 4.600 ha en 5.200 ha. Gemeten over de laatste vier kwartalen ging in totaal 31.300 ha grond in andere handen over, 10% minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de vier laatste kwartalen bedraagt 1,8% (tegen 2,0% een jaar eerder).

Figuur 2 Grondmobiliteit (ha) agrarische grond naar landsdeel, 2016Q4-2019Q3 (per kwartaal)
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Regionale verscheidenheid agrarische grondmarkt

Aan de hand van vier landsdelen geven we u een indruk van de regionale verscheidenheid op de agrarische grondmarkt. In landsdeel Zuid lag de gemiddelde grondprijs in 2018 16% boven het Nederlandse gemiddelde. In landsdeel Noord lag de prijs van landbouwgrond in 2018 12% onder het landelijk gemiddelde.

 

Kaart 1 Agrarische grondprijs (€/ha) en mobiliteit (ha) per landsdeel vergeleken met het totale areaal cultuurgrond, derde kwartaal 2019
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Agrarische grondprijs Noord

De gemiddelde agrarische grondprijs in landsdeel Noord steeg in het derde kwartaal van 2019 met 9%: van € 49.100,- in het tweede kwartaal van 2019 tot € 53.700,- per ha (kaart 1 en figuur 3). Over heel 2018 kwam de gemiddelde prijs uit op € 53.700,-. In de laatste vier kwartalen is in landsdeel Noord 7.700 ha landbouwgrond verhandeld (figuur 2). Dat is 1.300 ha (14%) minder dan in dezelfde periode een jaar daarvoor. De relatieve grondmobiliteit daalde van 1,6% naar 1,4%.

Prijs landbouwgrond Oost

In landsdeel Oost nam de gemiddelde agrarische grondprijs in het derde kwartaal van 2019 met 11% toe: van € 61.100,- (tweede kwartaal 2019) tot € 67.900,- per ha (kaart 1 en figuur 3). Over het gehele jaar 2018 kwam de grondprijs in Oost uit op € 61.700,- per ha. In dit landsdeel is de afgelopen vier kwartalen 8.600 ha landbouwgrond verhandeld (figuur 2), een afname van 2.400 ha (22%) in vergelijking met een jaar eerder. De relatieve grondmobiliteit zakte van 2,0% naar 1,6%.

Figuur 3 Prijs (€/ha) onverpacht agrarische grond (gras-, bouw- en maisland samen) naar landsdeel, 2016Q4-2019Q3 (per kwartaal)
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Grondmobiliteit daalt in West

In landsdeel West daalde de gemiddelde agrarische grondprijs in het derde kwartaal van 2019 met 14%: van € 59.600,- (tweede kwartaal 2019) tot € 51.200,- per ha (kaart 1 en figuur 3). Het jaargemiddelde voor 2018 bedraagt € 57.500,- per ha. De grondmobiliteit nam met 24% af (figuur 2): van 5.100 ha tot 3.900 ha over de laatste vier kwartalen. De relatieve grondmobiliteit nam af van 2,4% naar 1,9%.

Verhandeld areaal landbouwgrond Zuid

In landsdeel Zuid steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het derde kwartaal van 2019 met 6%: van € 67.900,- (tweede kwartaal 2019) tot € 71.900,- per ha (kaart 1 en figuur 3). Over heel 2018 ligt de gemiddelde grondprijs op € 70.600,- per ha. Het verhandeld areaal landbouwgrond steeg in landsdeel Zuid 14% (figuur 2): van 9.700 ha tot 11.100 ha over de laatste vier kwartalen. De relatieve grondmobiliteit nam toe van 2,1% naar 2,4%.

Kijk ook bij het aanbod van landbouwgrond van Saltus Beheer.