Grondprijs nagenoeg gelijk, wel minder handel

06 mei 2020

Grondprijs blijft nagenoeg gelijk. De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland kwam in het eerste kwartaal van 2020 uit op € 64.400 per ha. Dat is vrijwel gelijk aan de prijs in het vierde kwartaal van 2019. Wel is deze prijs vier procent hoger dan gemiddelde prijs van € 61.900 per ha over heel 2019.

Voor bouwland daalde de prijs heel licht. De prijs van grasland nam wederom toe. De prijs van snijmaisland bleef praktisch gelijk. In het eerste kwartaal werd 8.100 hectare landbouwgrond verhandeld. Gemeten over de laatste vier kwartalen ging in totaal 29.300 ha grond in andere handen over; dat is veertien procent minder dan de 33.900 ha in dezelfde periode een jaar eerder.

Grondprijs 2019

Figuur 1 Prijs (€/ha) onverpacht gras- en bouwland en totaal (gras-, bouw- en maisland samen), 2017Q2-2020Q1 (per kwartaal). Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Regionale verschillen in prijs

Landsdeel West kende in het eerste kwartaal de grootste stijging van de gemiddelde agrarische grondprijs met 25 procent: van € 54.400 tot € 68.100 per ha (figuur 2 en kaart 1). Het jaargemiddelde voor 2019 bedraagt hier € 57.200 per ha. Ook Oost en Zuid kenden een stijging. In landsdeel Oost steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het eerste kwartaal van 2020 met bijna vier procent: van € 64.000 tot € 66.300 per ha (figuur 2 en kaart 1). De gemiddelde grondprijs in 2019 lag hier op € 63.400 per ha.

In landsdeel Zuid steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het eerste kwartaal van 2020 van € 72.000 tot € 73.500 per ha (kaart 1 en figuur 2). Over heel 2019 bedraagt de gemiddelde grondprijs € 71.100 per hectare. Landsdeel Zuid kent de hoogste gemiddelde grondprijs (zie figuur 2); in 2019 lag deze vijftien procent boven het Nederlandse gemiddelde.

Landbouwgrond in landsdeel Noord is over het algemeen het laagst geprijsd; over heel 2019 lag deze twaalf procent onder het landelijk gemiddelde. In Noord daalde de gemiddelde agrarische grondprijs in het eerste kwartaal van 2020 met zes procent: van € 60.600 in het vierde kwartaal van 2019 tot € 57.100 per ha (figuur 2 en kaart 1). Over heel 2019 komt de gemiddelde prijs uit op € 54.600 euro per ha.

Grondprijzen

Figuur 2 Prijs (€/ha) onverpacht agrarische grond (gras-, bouw- en maisland samen) naar landsdeel, 2017Q2-2020Q1 (per kwartaal). Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

 

Grondprijs 2019

Kaart 1 Agrarische grondprijs (€/ha) en mobiliteit (ha) per landsdeel vergeleken met het totale areaal cultuurgrond, 1e kwartaal 2020. Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Minder handel

Over het algemeen is er minder grond verhandeld in het eerste kwartaal van 2020. De grondmobiliteit nam in landsdeel West met 21 procent af: van 4.700 ha tot 3.700 ha over de laatste vier kwartalen. In landsdeel Oost is in die periode 8.800 ha landbouwgrond verhandeld (figuur 2), een afname van 1.000 ha (tien procent) in vergelijking met een jaar eerder. Het verhandeld areaal landbouwgrond daalde in landsdeel Zuid met vijftien procent tot 9.300 ha. In landsdeel Noord is 7.500 ha landbouwgrond verhandeld (figuur 2). Dat is 1.000 ha (12 procent) minder.