Grond kopen als belegging

13 oktober 2021

Nu het hebben van spaargeld boven een ton steeds minder interessant is vanwege het betalen van negatieve spaarrente, is beleggen in landbouwgrond en bosgrond een interessant alternatief. Het risico van deze beleggingen is gering. Het rendement is behoorlijk stabiel en minder afhankelijk van economische ontwikkelingen. Steeds vaker krijgen de rentmeesters van Saltus Beheer de vraag om grond aan te kopen voor opdrachtgevers. Hoe werkt dat in de praktijk?

Meestal verkopen we’, zegt Anton Brummel, rentmeester NVR bij Saltus Beheer. ‘Maar het komt steeds meer voor dat mensen ons benaderen met de vraag om grond aan te kopen. Het gaat dan om zorgvuldige keuzes met langdurige gevolgen. We helpen daar natuurlijk graag bij. Eerst stellen we samen een zoekprofiel op. Om welk bedrag gaat het en welke locatie, gemeente, provincie of windstreek heeft de voorkeur? En welke grondsoort? Vooraf doen we dan de nodige deskresearch. Dan gaan we op de openbare grondmarkt, maar ook binnen het eigen netwerk van agrarische makelaars op zoek. Het gaat vaak om reguliere cultuurgrond: grasland of akkerbouw. Onze opdrachtgever gaat het meestal niet zelf bewerken. Vaak is de bijkomende opdracht dan om het te proberen te verpachten. We zoeken dan een geschikte agrariër. Een betrouwbare partij, die het land op een goede manier bewerkt en op tijd de pacht betaalt. Via ons eigen netwerk hebben we de beschikking over een groot pachtersbestand, welke kan worden geraadpleegd om een betrouwbare agrariër uit de directe omgeving te contacten’.

Praktijkvoorbeeld

‘Zo benaderde mij bijvoorbeeld een mevrouw uit het midden des lands. Eerder had ik haar al geholpen met een advies over een pachtovereenkomst om tegen een markconforme pachtprijs grond te verpachten. Zij had nog wat spaargeld over; zo’n anderhalve ton waarmee ze wilde investeren in landbouwgrond. Het zoekgebied speelde geen rol. Wat zou ik zelf doen? Zoveel mogelijk grond voor een goede prijs, want je houdt er rekening mee dat het moet worden verpacht. Vervolgens selecteerde ik enkele courante, goed verkavelde percelen in Groningen. Drie hectare van twee eigenaren en van twee verkopende makelaars. De grond ligt aan elkaar. Ik deed haar verslag van mijn bevindingen op basis van een overzichtskaart en de vraagprijs. Ze gaf groen licht om te gaan onderhandelen. Het is natuurlijk de kunst om mijzelf terug te verdienen. Vervolgens kon de zoektocht naar een pachter beginnen. Een van de verkopende eigenaren is een agrariër met een actief bedrijf. We boden hem de gelegenheid om de grond terug te pachten. We gaan daarvoor de contracten opstellen en afwikkelen. Desgewenst ontzorgen we grondeigenaren door het gehele beheer uit handen te nemen’, besluit Anton.