Grondprijs 2e kwartaal nagenoeg gelijk aan gemiddelde prijs 2019

10 september 2020

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland kwam in het 2e kwartaal van 2020 uit op € 62.000 per ha. Dat is vrijwel gelijk aan de gemiddelde prijs over geheel 2019  (€ 61.900 per ha). Wel is deze prijs 3,7% lager dan de prijs in het 1e kwartaal van 2020.

Voor bouw- en grasland daalde de prijs met respectievelijk 3,5% en 2% ten opzichte van het 1e kwartaal naar € 69.600,= per ha en € 57.600,- per ha. De gemiddelde prijs voor grasland is hiermee nog wel 2% hoger dan de gemiddelde prijs over heel 2019 (€ 56.500 per ha) De prijs van snijmaisland daalde heel licht met 1% naar € 65.400 per ha. In het 2e kwartaal werd 7.600 hectare landbouwgrond verhandeld. Gemeten over de laatste vier kwartalen ging in totaal 29.800 ha grond in andere handen over; dat is 7% procent minder dan de 31.900 ha in dezelfde periode een jaar eerder.

Figuur 1 Prijs (€/ha) onverpacht gras- en bouwland en totaal (gras-, bouw- en maisland samen), 2017Q3-2020Q2 (per kwartaal). Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Figuur 2 Grondmobiliteit (ha) agrarische grond naar landsdeel, 2017Q3-2020Q2 (per kwartaal) Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Regionale verschillen in prijs

Noord:

De gemiddelde agrarische grondprijs in landsdeel Noord steeg in het 2e kwartaal van 2020 licht (ruim 1%): van € 57.100 in het 1e kwartaal van 2020 tot € 57.900 per ha (figuur 2 en kaart 1). Over heel 2019 kwam de gemiddelde prijs uit op € 54.600 euro per ha.

Oost:

In landsdeel Oost daalde de gemiddelde agrarische grondprijs in het 2e kwartaal van 2020 met 8%: van € 66.300 (1e kwartaal 2020) tot € 61.000 per ha (figuur 3 en kaart 1). Over het gehele jaar 2019 lag de gemiddelde grondprijs in Oost op € 63.400 per ha.

West:

In landsdeel West daalde de gemiddelde agrarische grondprijs in het 2e kwartaal van 2020 met 14%: van € 68.100 (1e kwartaal 2020) tot € 58.700 per ha (figuur 3 en kaart 1). Het jaargemiddelde voor 2019 bedroeg € 57.200 per ha.

Zuid:

In landsdeel Zuid daalde de gemiddelde agrarische grondprijs in het 2e kwartaal van 2020 met 2%: van € 73.500 (1e kwartaal 2020) tot € 71.900 per ha (kaart 1 en figuur 3). Over heel 2019 lag de gemiddelde grondprijs op € 71.100 per ha.

Landsdeel Zuid kent de hoogste gemiddelde grondprijs (zie figuur 3); in 2019 lag deze 15% boven het Nederlandse gemiddelde. Landbouwgrond in landsdeel Noord is over het algemeen het laagst geprijsd; over heel 2019 lag deze 12% onder het landelijk gemiddelde.

Figuur 3 Prijs (€/ha) onverpacht agrarische grond (gras-, bouw- en maisland samen) naar landsdeel, 2017Q2-2020Q1 (per kwartaal). Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Kaart 1 Agrarische grondprijs (€/ha) en mobiliteit (ha) per landsdeel vergeleken met het totale areaal cultuurgrond, 2e kwartaal 2020. Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Minder handel

Over het algemeen is er minder grond verhandeld in het tweede kwartaal van 2020. De grondmobiliteit nam in landsdeel West met twaalf procent af: van 4.300 ha tot 3.800 ha over de laatste vier kwartalen. In landsdeel Oost is in die periode 9.000 ha landbouwgrond verhandeld (figuur 2), vrijwel gelijk in vergelijking met een jaar eerder. Het verhandeld areaal landbouwgrond daalde in landsdeel Zuid met veertien procent tot 9.300 ha. In landsdeel Noord is 7.800 ha landbouwgrond verhandeld (figuur 2). Dat is 100 ha (ruim 1 procent) minder dan in dezelfde periode een jaar daarvoor.