Einde aan oneindig voortgezet gebruik op grondposities

13 oktober 2014

ZWOLLE – De Rechtbank Overijssel heeft een uitspraak gewezen waarin het voortgezet gebruik op grond op korte termijn kan worden beëindigd. Het gaat om situaties waarin door instorting van de woningmarkt de ontwikkeling van de gronden niet mogelijk was.

In samenwerking met Arslan & Ter Wee Advocaten te Zwolle heeft Saltus Beheer al in een eerder stadium de mogelijkheden hiertoe in kaart gebracht. Arslan & Ter Wee Advocaten heeft een notitie en een plan van aanpak opgesteld waarin de betreffende casus en mogelijkheden voor gelijksoortige dossiers worden uiteengezet.

De kwestie

In de hoogtij-jaren zijn door ontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten veel gronden aangekocht voor woningbouw en/of industrie-ontwikkeling. Een voorwaarde in de akte was veelal ‘het voortgezet gebruik tot ontwikkeling door de verkoper’, vaak een agrariër. Niemand had toen voorzien dat de crisis kwam en veel grondposities uiteindelijk nooit ontwikkeld zouden worden. In de akte is hiermee vaak ook geen rekening gehouden.

Het probleem

Uit ervaring weet Saltus Beheer dat veel grondeigenaren hierdoor met eeuwigdurend voortgezet gebruik blijven zitten. Dat is voor veel grondeigenaren een groot probleem. Gevolg is namelijk dat nu en in de toekomst er geen inkomsten uit de grondpositie komt. Verkopen is niet mogelijk omdat niemand grond koopt waarover men zelf nooit kan beschikken.

De uitspraak

De Rechtbank Overijssel heeft op 18 juni 2014 een uitspraak gedaan die grote gevolgen kan hebben voor koopovereenkomsten van grondposities waarin een zeer langdurig of onbeperkt (voortgezet) gebruik tot ontwikkeling is afgesproken en in welk verband geen uitzicht op ontwikkeling meer bestaat. Naar het oordeel van de rechtbank is sprake van onvoorziene omstandigheden van dien aard dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de voortzettende gebruiker geen ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst mag verwachten. Gelet hierop is het voortgezet gebruik beding in de koopovereenkomst gewijzigd. Het voortgezet gebruik is met een termijn van 1,5 maand vanaf de uitspraak geëindigd per 1 augustus 2014 zonder dat enige (schade)vergoeding aan de voortzettende gebruiker wordt toegekend. Voor zover bekend is er tegen deze uitspraak geen hoger beroep ingesteld. De uitspraak staat dus vast.

Wat kunt u doen?

Heeft u grondposities waarop een langdurig voortgezet gebruik rust en lijkt ontwikkeling niet meer aan de orde? Laat u informeren door Saltus Beheer en Arslan & Ter Wee Advocaten. Neem contact met ons op en wij sturen u ons advies met alle relevante stukken.